• English
  • Hepgor gwe-lywio

A-Y o Wasanaethau'r Cyngor

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Preswylwyr

Ailgylchu, Biniau a Sbwriel

Budd-daliadau

Tai

Gofal cymdeithasol

Gwasanaethau i blant a theuluoedd

Addysg ac Ysgolion

Cynllunio

Teithio, Ffyrdd a Pharcio

Llyfrgelloedd ac Archifau

Hamdden a Gweithgareddau Awyr Agored

Theatrau, Celfyddau ac Amgueddfeydd

Eich Cymuned

Genedigaethau, Marwolaethau, Phriodasau a Phartneriaethau Sifil

Safonau Masnach

Swyddi a Gyrfaoedd

Busnes

Cefnogi Busnes

Cyngor a Democratiaeth

Y Cyngor

Cynghorwyr, ACau, ASau a ASEau

Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Cyllideb y Cyngor

Etholiadau a Phleidleisio

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cysylltu â ni

ar-lein am dani