• English
  • Hepgor gwe-lywio

Adborth

A wnaethoch ddod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano heddiw?

Os atebwyd naddo, rhowch wybod i ni beth oeddech chi am ei wneud.

Pa wasanaethau cyngor yr hoffech chi wneud cais amdanynt ar-lein?

Ar raddfa o 1-5, nodwch eich barn am ein wefan (1 - gwael a 5 - arbennig)

Os nodwyd 1 neu 2 ar gyfer y safle, eglurwch pam.

Mae ein wefan wedi cael ei chynllunio i rhoi mynediad hwylus i'n tasgau mwyaf poblogaidd ar-lein. Rydym yn chwilio am breswylwyr i brofi'r wefan er mwyn i ni barhau i wella ein gwasanaethau ar-lein.

A fyddai diddordeb gennych mewn profi ein wefan?

Gofynnir i chi ddarparu eich cyfeiriad e-bost er mwyn i ni allu rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynghylch eich adborth.

ar-lein am dani