• English
 • Hepgor gwe-lywio

BSL: Canmoliaeth a chwynion

Hoffem glywed gennych!

Rydym am ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl a dyna pam mae eich adborth yn bwysig inni.

Efallai y byddwch yn teimlo’n anfodlon ar y gwasanaeth yr ydych yn ei gael, neu efallai y bydd gennych awgrym a fydd o gymorth i ni ei wella. Rydym hefyd yn gobeithio y byddwn yn gwneud rhywbeth yn dda weithiau. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y weithdrefn gwyno, cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho’r daflen wybodaeth 'Gwneud Sylw, cwyn neu ganmoliaeth'.

Sut mae cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â’r Tîm Canmoliaeth a Chwynion yn y ffyrdd canlynol:

 • Drwy ffonio 01267 224488
 • Drwy anfon neges e-bost i Cwynion@sirgar.gov.uk
 • Drwy gwblhau ein Ffurflen Canmoliaeth a Chwynion ar-lein
 • Drwy ysgrifennu llythyr rhadbost i’r:

  Tîm Cwynion a Chanmoliaeth
  Rhadbost RRZH - HXZC - AGLE
  Adran y Prif Weithredwr
  Cyngor Sir Caerfyrddin
  Neuadd y Sir
  Caerfyrddin
  SA31 1JP

 • Drwy anfon neges ffacs i 01267 224636
 • Drwy recordio eich cwyn ar dâp, fideo neu DVD

Byddwn ni’n cysylltu â chi gydag ymateb cyn pen 10 niwrnod gwaith.

ar-lein am dani