• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cefnogi Busnes

Mae ein Tîm Busnes yn darparu cymorth busnes uniongyrchol i lawer o berchnogion busnes newydd a phresennol yn Sir Gaerfyrddin. Rydym yn trin pob agwedd o ymholiadau busnes ac yn darparu mynedfa i gymorth busnes ar gyfer ein trethdalwyr , yn cynnig cyngor uniongyrchol a chymorth buddsoddi i gwmnïau sy'n tyfu.

Yn syth i....

Main News Thumbnail

Trawsnewidiadau: Cynllun Adfywio ar gyfer Sir Gar 2015-2030

Mae adfywiad Sir Gâr ar y gweill ers cryn amser, gyda nifer o ddatblygiadau mawr yn dwyn ffrwyth yn 2015. Mae’r dirwedd economaidd yn esblygu gyda safle Sir Gâr yn Ninas-ranbarth newydd Bae Abertawe, y mabwysiadodd y Cyngor y strategaeth ar ei gyfer; erbyn 2030, bydd Sir Gâr yn rhan hyderus, uchelgeisiol a chysylltiedig o Ddinas-ranbarth Ewropeaidd.

Lawrlwythwch gopi o'n Cynllun Trawsnewidiadau (.pdf)


News Thumbnail

Torrwch Eich Costau Ynni, Dŵr a Gwaredu Gwastraff!

Ni'n falch i gefnogi Cymru Effeithlon (CE) yn eu cenhadaeth i helpu sefydliadau yng Nghymru o bob math a maint i leihau eu costau cyffredinol. Mae’r gwasanaeth am ddim ac yn hawdd cael mynediad iddo.

Sut gall fy sefydliad gael mynediad i wasanaeth CE? Ewch i wefan Cymru Effeithlon.


News Thumbnail

Pam ddefnyddio'r Gymraeg yn eich Busnes?

Lawrlwythwch ein canllaw 'Y Gymraeg mewn Busnes' (.pdf)

ar-lein am dani