• English
  • Hepgor gwe-lywio

Dechrau busnes

Mae’r penderfyniad i ddechrau busnes eich hun yn un enfawr ac yn un bydd yn newid eich bywyd . Mae yna gymaint o ffactorau i’w hystyried o gyllid, lleoliad y busnes a’r sgiliau angenrheidiol fydd eisiau i wneud yn siŵr fod y syniad o fod yn hunan -gyflogedig yn llwyddiannus a’r effaith y bydd hyn yn ei gael ar eich ffordd o fyw. Bydd eich cynllun busnes yn ddogfen bwysig sy’n mapio popeth y mae angen i chi ei wneud a bydd yn adnodd amhrisiadwy wrth geisio codi arian. Gweler ein hadran Cyllid Busnes am fwy ar hyn.

Mae Sir Gaerfyrddin yn ardal ddelfrydol i ddechrau busnes gan fod y sir mor amrywiol ac yn gallu darparu ar gyfer pob math o fusnesau. Os ydych yn sefydlu busnes Twristiaeth, edrychwch ar ein tudalennau Twristiaeth.

Mae dod o hyd i’r arbenigwyr gorau i roi cyngor yn allweddol. Mae adnodd cenedlaethol enfawr gyda Busnes Cymru, sy’n cynnwys darparu cyngor a chymorth ar bethau fel masnachfreintiau, dyfeiswyr a chynllunio busnes . Busnes Cymru yw’r man cychwyn cydnabyddedig ar gyfer pob busnes newydd a gallwch eu ffonio ar 03000 6 03000.

Diweddarwyd y dudalen ar: 24/05/2016

ar-lein am dani