• English
 • Hepgor gwe-lywio

Parcio am ddim yng nghanol trefi

Fel un o'r cynlluniau i roi hwb i werthiant yn y sectorau masnach, lletygarwch a busnes yn Nhrefi Sir Gaerfyrddin, byddwn yn hepgor ffioedd yn ein meysydd parcio fel rhan o ddigwyddiad neu ymgyrch ehangach a drefnir, a hynny ar bum achlysur ar wahân fesul tref yn ystod y flwyddyn.*

Gyda dros 15,000 o lefydd gwag yn cael eu cynnig y flwyddyn, mae'r fenter hon wedi bod yn ysgogiad ychwanegol enfawr i gynyddu nifer y bobl sy'n ymweld â chanol y trefi a gellir ei hategu drwy brosiectau eraill gan gynnwys y Cylch Trefnwyr Digwyddiadaucyllid ar gyfer trefnwyr digwyddiadau

Gellir cynnal yr ymgyrch Parcio am Ddim hon yn y mannau canlynol:

 • Rhydaman: Stryd Marged/Stryd Lloyd, Carregaman, Stryd y Gwynt, Stryd y Neuadd
 • Caerfyrddin: San Pedr, Heol Ioan, y Cei, Heol Awst, Parc y Brodyr Llwyd, Heol Las, Stryd y Prior, Neuadd y Sir, 3 Heol Spilman, Parc Myrddin, Heol yr Orsaf, Maes Parcio i Fysiau/Coetis Heol yr Orsaf.
 • Llandeilo: Heol Cilgant
 • Llanymddyfri: Y Castell
 • Llanelli: Maes Parcio Aml-lawr Stryd Murray, Stryd yr Eglwys, Stryd Thomas/Edgar, Heol Vauxhall, Porth y Dwyrain
 • Castellnewydd Emlyn: Mart Cawdor, y Castell
 • Sanclêr Heol y Pentre

Byddem wrth ein bodd i gael eich cynigion drwy eich Fforymau Tref neu Siambrau Masnach perthnasol. Bydd angen i ni gael gwybod am yr hyn sydd wedi'i gynllunio a sut y bydd o fudd i'r economi leol, yn seiliedig ar yr amodau isod.

Mae'r trefniadau dewisol yn berthnasol i'r amodau canlynol:

 • Rhaid iddynt gefnogi'r dref gyfan ac nid ydynt yn benodol ar gyfer un manwerthwr neu grŵp dethol o fanwerthwyr
 • Rhaid trefnu drwy grŵp rheoli canol tref lle mae'r Cyngor yn cael ei gynrychioli
 • Ni chaiff cyfanswm diwrnodau'r digwyddiad fod yn fwy na phump mewn un flwyddyn, a hynny o Ebrill i Fawrth
 • Rhaid cytuno ar y digwyddiad o leiaf un mis ymlaen llaw
 • *Nid yw'n cynnwys mis Rhagfyr
 • Er bydd y disgresiwn yn berthnasol i feysydd parcio'r cyngor yn unig, rhaid i drefnwyr y digwyddiad dystio bod unrhyw faes parcio preifat yn y dref wedi cael cyfle i gynnig yr un buddsoddiad â'r Cyngor Sir.
 • Rhaid i'r holl ddigwyddiadau gael eu hyrwyddo mewn partneriaeth ag adain Marchnata a'r Cyfryngau y Cyngor Sir.
 • Rhaid cydnabod ein cefnogaeth yn yr holl waith marchnata gan gynnwys cysylltiadau cyhoeddus a thagiau i'n cyfrifon Facebook a Twitter.

Gwneud cais ar-lein

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/08/2017

ar-lein am dani