• English
 • Hepgor gwe-lywio

Tîm Cyllid Allanol

Dechreuodd Tîm Cyllid Allanol yn uned gwybodaeth Ewropeaidd a sefydlwyd ynghanol yr 1980au. Ers hynny datblygwyd corff helaeth o wybodaeth a phrofiad, gan alluogi nifer fawr o fudiadau a chymunedau i elwa i’r eithaf o’r Undeb Ewropeaidd.

Mae'r tîm yn rhan annatod o Adran y Prif Weithredwr o fewn yr adran Adfywio a Pholisi.

Mae ei rôl bellach wedi ehangu i gynnwys:

Eiriolaeth | Pob cyllid allanol | Rheolaeth a chefnogaeth ar gyfer Grantiau

Ein Gwasanaethau

 • Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd
 • Cynllun Datblygu Gwledig / LEADER
 • Cyngor a chymorth ariannu
 • Sgiliau rheoli prosiect, gan gynnwys cydymffurfio ag amodau grantiau
 • Gwybodaeth am Ewrop
 • Cysylltiadau ag Ewrop
 • Ymgynghoriaeth

Ein cryfderau allweddol

 • Ymrwymiad i gydweithio ar lefel leol, ranbarthol a rhyngwladol
 • Cyfraddau llwyddiant ardderchog wrth gael gafael ar arian allanol
 • Cysylltiadau a rhwydweithiau sefydledig gyda chyrff cyllido allweddol, e.e. Llywodraeth Cymru, y Loteri a’r Comisiwn Ewropeaidd
 • Cefnogi Rheoli Prosiectau
Main News Thumbnail

Galw am Syniadau am Brosiectau Newydd ac Arloesol

Mae'r rhaglen LEADER newydd, sy'n ceisio helpu i adfywio ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin, wedi agor galwad newydd am ddatganiadau o ddiddordeb.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 16eg Rhagfyr 2016

Ewch i wefan EFT am fwy o wybodaeth


News Thumbnail

Sut i gysylltu â ni

Rhian Phillips, Rheolwr TCA
Ffôn: 01267 242356 | E-bost: mrphillips@sirgar.gov.uk

Wefan: eft.cymru

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/10/2016

ar-lein am dani