• English
  • Hepgor gwe-lywio

Trefnu digwyddiadau

Ymunwch â Chylch Trefnwyr Digwyddiadau

Yr wyf yn cofrestru fel:

Dewiswch eich dewis iaith:

O garnifalau cymunedol bach i wyliau penwythnos, triathlonau a hanner marathonau i wyliau gardd, gydol y flwyddyn mae Sir Gâr yn gartref i galendr amrywiol o ddigwyddiadau sy’n dod ag asbri a diddordeb i’r sir.

Ein nod yw cefnogi trefnwyr digwyddiadau drwy ein cynllun “Cylch Trefnwyr Digwyddiadau”. Nod y cynllun yw annog cydweithio a rhwydweithio rhwng trefnwyr digwyddiadau yn ogystal â darparu hyfforddiant a chymorth i wella rhaglen ddigwyddiadau’r Sir drwyddi draw.

Mae’r cylch a’i weithgareddau yn rhad ac am ddim i bob aelod.

Ymunwch â’r rhwydwaith a byddwch yn derbyn bwletinau a diweddariadau rheolaidd am seminarau a digwyddiadau hyfforddi. Rydym yn gobeithio y cewch chi hefyd yr holl becynnau, cyngor ac arweiniad y mae eu hangen arnoch i wneud eich digwyddiad yn un llwyddiannus.

Yn ogystal â chynnig syniadau ac awgrymiadau ar sut mae cynllunio digwyddiadau effeithiol a’u rhoi ar waith, ynghyd â’n cyfres newydd o seminarau uwchsgilio a hyfforddi, gallwn hefyd gynnig cefnogaeth ariannol i ddigwyddiadau cymwys.

Main News Thumbnail

Angen eglurhad ynghylch trwyddedau digwyddiadau?

I gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ewch i'n dudalen Trwyddedu a hawlenni.


News Thumbnail

Hyrwyddo eich digwyddiad

Gallwch hyrwyddo eich digwyddiad AM DDIM nawr ar ein tudalennau gwe poblogaidd "Beth sy' mlaen"!

Ewch i wefan Darganfod Sir Gâr


News Thumbnail

Trefnwyr digwyddiadau... mae ar wirfoddolwyr eich angen!

Caiff ymgyrch newydd ei lansio er mwyn hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli ledled Sir Gaerfyrddin.

Rhowch wybod i ni os ydych chi'n chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda'ch digwyddiad.

Darllen Mwy...

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/11/2017

ar-lein am dani