• English
  • Hepgor gwe-lywio

Y Goleudy Canolfan Menter

Beacon -night

Mae canolfan arbennig ar gyfer menter, Y Goleudy yn gweithredu mewn partneriaeth â Phrifysgol y Drindod Dewi Sant, Coleg Sir Gâr a’r Bartneriaeth Ddysgu Ranbarthol.

Mae'n flaenllaw o ran meithrin a hyfforddi sgiliau menter myfyrwyr a'i nod yw datblygu talent entrepreneuriaid ifanc.

Mae'r Goleudy yn ddatblygiad uchel iawn ei phroffil  yn Nafen, Llanelli, a dim ond 5 munud o gyffordd 48 yr M4. Mae'r safle yn cynnig amgylchedd busnes corfforaethol a lleoliad cynadledda o'r radd uchaf.

Mae Aelodaeth Ohebol hefyd ar gael  i gwmnïau sydd am fod yn rhan o’r Goleudy. Mae'r Goleudy hefyd yn darparu safleoedd datblygu ar gyfer busnesau  i ehangu - tir o tua 6 erw ar gael ger y Goleudy - i gael mwy o wybodaeth am hyn cysylltwch â Barry Hale ar 01267 242435 neu ewch i ymweld â’r Goleudy!

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani