Covid-19 - Cyngor i fusnesau

Mae Cymru ar lefel rhybudd 0. Mae dyletswydd ar fusnesau, cyflogwyr a sefydliadau eraill i ddiogelu eu gweithwyr a’u cwsmeriaid tra byddant ar eu safle.

Mae gan wefan Llywodraeth Cymru wybodaeth am sut gallwch gadw’n ddiogel a beth gallwch chi a’ch busnes ei wneud a beth na allwch ei wneud yn ystod y pandemig, gan gynnwys cyngor ar drefnu digwyddiadau. Roedd y gofyniad cyfreithiol i fusnesau gynnal asesiadau risg penodol i’r coronafeirws yn ben ddydd Llun 18 Ebrill. Bydd busnesau’n parhau i gael eu hannog i gymryd camau i weithredu mewn modd diogel o ran Covid.