Cronfa Ddatblygu Adfywio Rhydaman

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/04/2019

Mae'r cynllun hwn yn darparu cymorth ariannol i godi neu adnewyddu adeiladau ar gyfer defnydd masnachol a'i brif nod yw creu capasiti ar gyfer cyflogaeth a bywiogi tref Rhydaman.
Mae'r rhaglen ar gael ar gyfer cynigion dan arweiniad datblygwyr a pherchen-feddianwyr sy'n dymuno adeiladu safleoedd newydd, neu ehangu neu adnewyddu safleoedd er mwyn creu capasiti ar gyfer swyddi ychwanegol.

Mae'r cyllid ar gael i lenwi'r bwlch ariannol rhwng y costau adeiladu a gwerth yr eiddo ar y farchnad ar ôl ei gwblhau. Diben y cymhelliant a gynigir yw ysgogi cyflenwad o safleoedd masnachol o ansawdd uchel yn Rhydaman drwy gynnig Cyllid.

Lawrlwythwch gopi o'r canllawiau.(PDF)