• English
  • Hepgor gwe-lywio

Trefnu digwyddiadau

Ymunwch â Chylch Trefnwyr Digwyddiadau

Yr wyf yn cofrestru fel:

Unigolyn

Rhan o grŵp gwirfoddol/cymunedol

Busnes/Sefydliad

Dewiswch eich dewis iaith:

O garnifalau cymunedol bach i wyliau penwythnos, triathlonau a hanner marathonau i wyliau gardd, gydol y flwyddyn mae Sir Gâr yn gartref i galendr amrywiol o ddigwyddiadau sy’n dod ag asbri a diddordeb i’r sir.

Ein nod yw cefnogi trefnwyr digwyddiadau drwy ein cynllun “Cylch Trefnwyr Digwyddiadau”. Nod y cynllun yw annog cydweithio a rhwydweithio rhwng trefnwyr digwyddiadau yn ogystal â darparu hyfforddiant a chymorth i wella rhaglen ddigwyddiadau’r Sir drwyddi draw.

Mae’r cylch a’i weithgareddau yn rhad ac am ddim i bob aelod.

Ymunwch â’r rhwydwaith a byddwch yn derbyn bwletinau a diweddariadau rheolaidd am seminarau a digwyddiadau hyfforddi. Rydym yn gobeithio y cewch chi hefyd yr holl becynnau, cyngor ac arweiniad y mae eu hangen arnoch i wneud eich digwyddiad yn un llwyddiannus.

Yn ogystal â chynnig syniadau ac awgrymiadau ar sut mae cynllunio digwyddiadau effeithiol a’u rhoi ar waith, ynghyd â’n cyfres newydd o seminarau uwchsgilio a hyfforddi, gallwn hefyd gynnig cefnogaeth ariannol i ddigwyddiadau cymwys.

Seminar Trefnwyr Digwyddiadau

20 June Calendar CyBydd ein seminar nesaf yn cynnwys sesiwn “Cwrdd â'r arbenigwr” a sesiwn rwydweithio lle byddwch yn cael cyfle i siarad â rhai pobl allweddol yn y diwydiant megis y tîm Trwydded, priffyrdd, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr, Biwro Ariannu Sir Gaerfyrddin, nawdd a mwy!

Pryd: Dydd Mawrth, 20 Mehefin 2017, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Cofrestrwch heddiw

Main News Thumbnail

Hyrwyddo eich digwyddiad

Gallwch hyrwyddo eich digwyddiad AM DDIM nawr ar ein tudalennau gwe poblogaidd "Beth sy' mlaen"!

Ewch i wefan Darganfod Sir Gâr

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/04/2017

ar-lein am dani