• English
  • Hepgor gwe-lywio

Trefnu digwyddiadau

Ymunwch â Chylch Trefnwyr Digwyddiadau

Yr wyf yn cofrestru fel:

Dewiswch eich dewis iaith:

O garnifalau cymunedol bach i wyliau penwythnos, triathlonau a hanner marathonau i wyliau gardd, gydol y flwyddyn mae Sir Gâr yn gartref i galendr amrywiol o ddigwyddiadau sy’n dod ag asbri a diddordeb i’r sir.

Ein nod yw cefnogi trefnwyr digwyddiadau drwy ein cynllun “Cylch Trefnwyr Digwyddiadau”. Nod y cynllun yw annog cydweithio a rhwydweithio rhwng trefnwyr digwyddiadau yn ogystal â darparu hyfforddiant a chymorth i wella rhaglen ddigwyddiadau’r Sir drwyddi draw.

Mae’r cylch a’i weithgareddau yn rhad ac am ddim i bob aelod.

Ymunwch â’r rhwydwaith a byddwch yn derbyn bwletinau a diweddariadau rheolaidd am seminarau a digwyddiadau hyfforddi. Rydym yn gobeithio y cewch chi hefyd yr holl becynnau, cyngor ac arweiniad y mae eu hangen arnoch i wneud eich digwyddiad yn un llwyddiannus.

Yn ogystal â chynnig syniadau ac awgrymiadau ar sut mae cynllunio digwyddiadau effeithiol a’u rhoi ar waith, ynghyd â’n cyfres newydd o seminarau uwchsgilio a hyfforddi, gallwn hefyd gynnig cefnogaeth ariannol i ddigwyddiadau cymwys.

Main News Thumbnail

Cronfa newydd yn rhoi hwb i ddigwyddiadau Sir Gaerfyrddin

Mae digwyddiadau yn Sir Gaerfyrddin yn cael hwb diolch i'n Cronfa Cymorth Digwyddiadau newydd.

Neilltuwyd cronfa o £20,000 gan y cyngor y gall trefnwyr digwyddiadau ar draws y Sir gyflwyno cais iddi er mwyn helpu i ddatblygu eu digwyddiad.

Gellir cyflwyno ceisiadau am gyllid o rhwng £250 a £5,000 a hyd at 50% o gyfanswm y costau ar gyfer digwyddiadau sy'n bodloni meini prawf penodol sy'n anelu at wella twristiaeth yn y sir.

Darllenwch mwy...

 


News Thumbnail

Seminar Mis Ionawr

Daeth trefnwyr digwyddiadau o bob rhan o Sir Gaerfyrddin ynghyd i drafod cynlluniau ar gyfer y fenter newydd.

Mae’r adroddiad cryno a ganlyn yn tynnu sylw at y prif bwyntiau a drafodwyd yn y seminar.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r hystafell Newyddion.

 


News Thumbnail

Hyrwyddo eich digwyddiad

Gallwch hyrwyddo eich digwyddiad AM DDIM nawr ar ein tudalennau gwe poblogaidd "Beth sy' mlaen"!

Ewch i wefan Darganfod Sir Gâr

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/07/2017

ar-lein am dani