• English
  • Hepgor gwe-lywio

Trefnu digwyddiadau

Event Organisers Cy

Ymunwch â Chylch Trefnwyr Digwyddiadau

Yr wyf yn cofrestru fel:

Unigolyn

Rhan o grŵp gwirfoddol/cymunedol

Busnes/Sefydliad

Dewiswch eich dewis iaith:

O garnifalau cymunedol bach i wyliau penwythnos, triathlonau a hanner marathonau i wyliau gardd, gydol y flwyddyn mae Sir Gâr yn gartref i galendr amrywiol o ddigwyddiadau sy’n dod ag asbri a diddordeb i’r sir.

Ein nod yw cefnogi trefnwyr digwyddiadau drwy ein cynllun “Cylch Trefnwyr Digwyddiadau”. Nod y cynllun yw annog cydweithio a rhwydweithio rhwng trefnwyr digwyddiadau yn ogystal â darparu hyfforddiant a chymorth i wella rhaglen ddigwyddiadau’r Sir drwyddi draw.

Mae’r cylch a’i weithgareddau yn rhad ac am ddim i bob aelod.

Ymunwch â’r rhwydwaith a byddwch yn derbyn bwletinau a diweddariadau rheolaidd am seminarau a digwyddiadau hyfforddi. Rydym yn gobeithio y cewch chi hefyd yr holl becynnau, cyngor ac arweiniad y mae eu hangen arnoch i wneud eich digwyddiad yn un llwyddiannus.

 

 

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/02/2017

ar-lein am dani