• English
  • Hepgor gwe-lywio

Parth Twf Cross Hands

Parth Twf Cross HandsMae’n bleser gan Gyngor Sir Gâr gyflwyno un o’i brojectau trawsnewidiol allweddol dros y pum mlynedd nesaf, sef cyfle i adfywio ar raddfa anferthol yn Cross Hands.
Mewn lleoliad gwych yn ddaearyddol ac yn fasnachol, mae Cross Hands wrth galon Sir Gaerfyrddin ac yn un o’r clymdrefi allweddol o fewn Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Deilliodd Parth Twf Cross Hands fel project Trawsnewid o gasgliad cyffrous o ddatblygiadau unigol sy’n clystyru ar gyrion ardal drefol Cross Hands, a all wneud argraff anferth ar adfywiad yr ardal. Mae’r rhain oll ar wahanol gyfnodau yn eu datblygaid ac, yn eu crynswth, byddant yn cyfrannu’n sylweddol at dwf economaidd Dinasranbarth Bae Abertawe.

Mae pum safle datblygu blaenllaw o fewn Parth Twf Cross Hands:

Yn fasnachol, mae’r hyn mae Parth Twf Cross Hands yn ei gynnig yn ddeniadol iawn. Cynigir cymysgedd ddymunol o ddefnyddiau a chyfleoedd ac mae’r holl elfennau yno i esmwytho llwybr unrhyw fuddsoddwr. Mae’r parth yn un aeddfed ond yn dal i gynnig posibiliadau twf economaidd anferth, gyda’r pum safle newydd sy’n datblygu o’i fewn. Cynllunir rhyw 500 o gartrefi newydd, £50m o fuddsoddi gan y sector preifat, a 1,500 o swyddi.

Bydd y Parth yn cydgyfnerthu’r hyn a fu’n ardal o hunaniaethau amrywiol er y 1980au. Gyda gwelliannau arfaethedig i drafnidiaeth yn ogystal â’r budsoddi helaeth a welwyd hyd yma, lleoliad cyfleus i farchnadoedd, arddull byw, gweithlu, ac argaeledd grantiau o bosib, mae Parth Twf Cross Hands yn caniatáu i chi adeiladu ar sail ei hanes ar gyfer y dyfodol.

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/05/2017

ar-lein am dani