• English
  • Hepgor gwe-lywio

Eiddo'r Cyngor

Mae economi amrywiol Sir Gaerfyrddin yn darparu amrywiaeth eang o leoliadau masnachol. Gallwch chwilio gronfa ddata ar-lein o’r holl adeiladau masnachol yn uniongyrchol neu e-bostiwch i ni gynnal chwiliad ar eich rhan. Gall perchnogion adeiladau, landlordiaid ac asiantau hefyd gyflwyno manylion unrhyw eiddo masnachol i’r gronfa yn ddi-dâl. Cysylltwch â Jamie Reynolds ar 01269 590214 i gael mwy o wybodaeth.

Mae’r Cyngor yn ymgymryd â nifer o ddatblygiadau adeiladu uniongyrchol megis gwelliannau amgylcheddol a gall gynnig grantiau i rai busnesau ar gyfer pethau fel uwchraddio ffryntiau siopau ac adeiladu adnoddau newydd. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Yn syth i....

Main News Thumbnail

Mae safle Dwyrain Cross Hands yn rhan o Ardal Dwf Cross Hands yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe. Y bwriad yw cwblhau'r safle ym mis Mai eleni.

Mae nifer o leiniau datblygu sy'n amrywio rhwng 0.75 erw a 2.3 erw yn eu maint ar gael at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys diwydiant ysgafn, swyddfeydd, hybu busnes a gwesty posibl. Rydym yn ceisio mynegiannau o ddiddordeb cynnar o'r cymunedau busnes a datblygu eiddo, gan y sawl sydd o bosibl am drafod y cyfle ymhellach heb rwymedigaeth.

Mae gan y safle y potensial i ddenu grantiau datblygu yn y dyfodol. I gael sgwrs anffurfiol a gwybodaeth amlinell cysylltwch â Richard Evans yn y lle cyntaf drwy ffonio 01267 246246 neu drwy anfon neges e-bost at:RVEvans@sirgar.gov.uk.

ar-lein am dani