Tir ger 2 Bryngwenllian
Hendy-gwyn ar Daf, SA34 0DA

Cynigion oddeutu £5,000

  • lluniau
  • map
  • golwg ar y stryd
  • cynllun llain
Floor plan

Manylion Allweddol

Wedi ei leoli yn rhan o ystâd breswyl Bryngwenllian, Hendy-gwyn ar Daf. Mae'r safle'n ddelfrydol ar gyfer estyniad i'r ardd, parcio neu safle amwynder.

Arwynebedd y Safle oddeutu 72.72 M2.