• English
  • Hepgor gwe-lywio

Eiddo ar werth

Cyfle am ddatblygiad preswyl

Hen Ysgol Gynradd Felin-foel, Felin-foel, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 8BE

Pris: £130,000

Mwy o wybodaeth

Gerddi'r Ffynnon

Tir - Gerddi'r Ffynnon, Caerfyrddin

Pris: Cynigion dros £30,000

Mwy o wybodaeth

Hen Ysgol Gynradd Gymunedol Llansadwrn

Llansadwrn, Llanwrda, Sir Gaerfyrddin, SA19 8LG

Pris: Cynigion sy'n fwy na £120,000

Mwy o wybodaeth

Tir Rhydd-Ddaliad

Pencrug, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 6RZ

Pris: Cyfle am Ddatblygiad Preswyl drwy Dendr Anffurfiol erbyn 12 canol dydd, dydd Gwener 13 Hydref 2017

Mwy o wybodaeth

80 Gwely Gwesty / Motel, Parc Gwledig Pen-Bre

Parc Gwledig Pen-Bre, Mhorth Tywyn, SA16 0EJ

Pris:

Creu gwesty / motel safon ganolig dros dro sydd ag oddeutu 80 gwely. Gwahoddir ceisiadau gan ddatblygwyr profiadol / cwmnïau llety.

Mwy o wybodaeth

Tir ger 6 Pant y Brwyn, Ystradowen

6 Pant y Brwyn, Ystradowen, SA9 2YF

Pris: Gwahoddir cynigion o oddeutu £50,000

Hen Ysgol Gynradd Gymunedol Coedmor

Cwm-ann, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8ET

Pris: £200,000

Mwy o wybodaeth

Tir Datblygu yn Mhorth Tywyn

Tir ger canol Porth Tywyn.

Pris: Cynigion dros ben £60,000

Tir ym Mrynseilo, Carwe

Brynseilo, Carwe

Pris: Cynigion o oddeutu £30,000 (Gwahoddir tendrau erbyn 25 Gorffennaf 2017)

Mwy o wybodaeth

Hen Ysgol Gynradd Gymunedol Nantygroes

Hen Ysgol Gynradd Gymunedol Nantygroes Milo, Ger Llandybïe, Rhydaman, SA18 3NZ

Pris: £250,000

Cyfle am ddatblygiad preswyl â chaniatâd cynllunio amlinell ar gyfer 7 preswylfa ar wahân.

Mwy o wybodaeth

Cyfle am Ddatblygiad Preswyl

Tir ger Heol y Glo, Cross Hands SA14 6NB.

Pris:

Mwy o wybodaeth

Tir Ger 30 Heol y Bragdy, Caerfyrddin

Heol y Bragdy, Caerfyrddin

Pris: Cynigion o oddeutu £5,000

Tir Ger 92 Heol Felinfoel, Llanelli

Heol Felinfoel, Llanelli

Pris: Cynigion o oddeutu £10,000

Hen Ysgol yr Ynys, Llwynhendy

Hen Ysgol yr Ynys, Ynys y Las, Cefncaeau, Llwynhendy, SA14 9BT.

Pris: Cynigion o oddeutu £350,000

Mwy o wybodaeth

Llain o Dir ym Mharc Pendre, Cydweli

Parc Pendre, Cydweli

Pris: Cynigion o oddeutu £160,000.

Mwy o wybodaeth

Cyfle am ddatblygiad masnachol

Lôn Jackson, Caerfyrddin

Pris: Gwahoddir Mynegiannau o Ddiddoreb

Mwy o wybodaeth

0.12 erw o dir

Cae Coed, Llandybie

Pris: Cynigion o amgylch £3,000

Mwy o wybodaeth

Tir Rhydd-ddaliad ar Werth

Llanddowror, SA33 4HG.

Pris: Gwahoddir cynigion oddeutu £15,000

Llain o Dir

Cilgant Argoed, Trimsaran

Pris: Cynigion o oddeutu £20,000

Ar Werth - Tir Datblygu

Y Tu Cefn i Ffordd Aneurin, Pontyberem

Pris: Cynigion - Oddeutu £450,000

Mwy o wybodaeth

Tir ar werth - Cafwyd Cynnig

Tir ger Heol Allt-y-cnap, Ystad Ddiwydiannol Cillefwr, Tre Ioan, Caerfyrddin

Pris:

Yn addas at ddefnydd diwydiant ysgafn (yn amodol ar gael caniatâd cynllunio)

Hen geginau Ysgol Llwynhendy - Cafwyd Cynnig

Llwynhendy, Llanelli

Pris: Cynigion – oddeutu £40,000

Tir datblygu ar werth

Tu cefn i Frynderi, Pont-iets

Pris: Cynigion – Oddeutu £110,000

Mwy o wybodaeth

Cartref Tegfan, Hen Gartref Gofal Preswyl - Cafwyd Cynnig

Stryd Arthur, Rhydaman, SA18 2DR

Pris: Cynigion o amgylch £300,000

Cyfle am Ddatblygiad Preswyl - Ar werth drwy dendr anffurfiol

Bynmefys, Ffwrnes, Llanelli, SA15 4NG

Pris: Cytundeb Preifat. Os bydd lefel uchel o ddiddordeb, byddwn yn symud ymlaen i broses dendro anffurfiol.

Mwy o wybodaeth

Llain ar werth

Penyrallt, Y Garnant, Rhydaman

Pris: Llain 1 a 2: Cynigion oddeutu £30,000 yr un - Llain 3: Cynigion oddeutu £30,000

Ysgol Gynt ar werth - Cafwyd Cynnig

Ysgol Gynt, Ysgol Y Fro, Idole, Cwm-Ffrwd, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA32 8DG

Pris: Cynigion Oddeutu £300,000

Tir ar werth

Heol Tyisha, Llanelli

Pris: £12,000

Cyfleoedd Datblygu ar werth

Parciau a Adwerthu Trostre a Pemberton

Pris:

Mwy o wybodaeth

Hen Lyfrgell ar werth - Cafwyd Cynnig

Penygroes

Pris: £55,000

Safleoedd Datblygu ar werth

Parc Dyfaty, Porth Tywyn, Llanelli

Pris:

Tir ar werth

Heol yr Ysgol Newydd, Garnant, SA18 1LL

Pris: £29,000 yr un

Ewch i wefan Clee Tompkinson Francis am fanylion

Tir ar werth - Cafwyd Cynnig

A40, Canolfan Ailgylchu Hendy-gwyn

Pris: POA

Tir ar werth

Tir ger rhif 35 Bron y Dre, Llangynnwr

Pris: £2,500

Mwy o wybodaeth

Tir ar werth

Tir ger rhif 33 Bryn Coch, Llanelli Cynllun

Pris: £2,500

Mwy o wybodaeth

Tir ar werth

Tir ger rhif 31 Heol Llethryd, Pontyberem

Pris: £3,500

Mwy o wybodaeth

Tir ar werth

Tir ger rhif 24 Bron y Dre, Llangynnwr

Pris: £3,000

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/02/2017

ar-lein am dani