Tir yn Stryd Ann, Llanelli
Stryd Ann Llanelli SA15 1TD

Gwahoddir cynigion

Manylion Allweddol

Lleolir y safle mewn ardal breswyl yn Llanelli, sy'n gyfleus i'r holl amwynderau ac yn agos i ganol tref Llanelli. Ystyrir bod y tir yn addas at nifer o ddibenion gan gynnwys parcio, garejis a garddio, yn amodol ar gael y caniatâd cynllunio angenrheidiol.