• English
  • Hepgor gwe-lywio

Unedau diwydiannol i'w osod

Mae gennym bortffolio mawr, amrywiol o unedau diwydiannol ar draws y sir, sy’n darparu amgylcheddau masnachol hyblyg y gall busnesau oroesi a thyfu ynddynt.

Y bwriad yw bod y telerau hyblyg a gynigir a hwylustod cymharol prydlesu unedau yn sicrhau manteision i’r gymuned economaidd leol yn ei chyfanrwydd. 

Nod ein polisi o gadw a darparu eiddo diwydiannol newydd yw annog a symbylu mentrau lleol, cynhyrchu cyfleoedd cyflogaeth a gwella’r economi leol yn y sir. 

Rydym yn rheoli 22 o ystadau ar draws y sir; mae’r rhai mwyaf yn Llanelli, Rhydaman, Porth Tywyn a Crosshands.

Argaeledd Cyfoes

Gweler y rhestr isod o eiddo ar gael ar hyn o bryd.  Rydym bob amser yn hapus i helpu, os nad ydych yn gweld yr hyn yr ydych ei angen, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau rhowch alwad i ni.

 Math o eiddo  Cyfeiriad  Maint Rhent blynyddol
New Pictures 001
Uned ddiwydiannol

Uned C, Clos Fferws, Parc Hendre


Lawrlwytho manylion (.pdf)

464m.sg/ 5000tr.sg £22,500+TAW
SSL20051
Swyddfa

Uned 8 Canolfan Fenter Llynnoedd Delta


Lawrlwytho manylion (.pdf)

30m.sg/ 320tr.sg £2,880.00+TAW
SSL20051
Swyddfa

Uned 11 Canolfan Fenter Llynnoedd Delta


Lawrlwytho manylion (.pdf)

30m.sg/ 320tr.sg £2,880.00+TAW
Front Elevation
Swyddfa

Uned 21 Gweithdai Parc Betws


Lawrlwytho manylion (.pdf)

32m.sg/ 344tr.sg £1,032.00+TAW
Photo 20161013 095628
Uned adwerthu

Uned 4, Canolfan Crefft Llanymddyfri


Lawrlwytho manylion (.pdf)

 25m.sg/ 274tr.sg  £1,820.00

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/06/2017

ar-lein am dani