• English
  • Hepgor gwe-lywio

Ystad Wledig

Banner Farms

Ffermydd y Cyngor Sir

Mae ein Ystad Wledig yn cynnwys 26 daliad “ag offer” sy'n gyfanswm o 2,502 erw. Mae 54% yn unedau llaeth i un dyn a'r 46% arall yn unedau eidion a defaid (nid gwartheg godro.

Mae'r eiddo mewn grwpiau gweddol gyfleus mewn 4 prif ardal sef Llangadog (5), Llanarthne (4), Lacharn (3) a Sanclêr (6) ac mae'r 8 arall ar wasgar yn y Sir.

Daliadau tir gwag / Tenantiaethau Amaethyddol

Mae 22 o ddarnau tir wedi'u gwasgaru ar draws y sir sy'n gwneud cyfanswm o thua 834 erw.

Nid yw'r rhain yn cynnwys tai nac adeiladau ac fe'u gosodir yn bennaf i helpu ffermwyr i hwyluso ac ehangu eu busnes ameuthyddol.

Tenantiaethau Pori

Mae oddeutu 152 erw o dir anweithredol yn cael ei osod yn y tymor byr ar ffurf trwyddedau pori a hynny mewn oddeutu 30 man ledled y Sir.

Mae'r glaswelltir o ansawdd gwael ydynt tlotach sy'n bennaf yn addas i geffylau.

Hawliau Pysgota

Mae hawliau pysgota mewn dau le ar Afon Taf ac mewn un lle ar Afon Tywi lle gosodir darnau i glybiau lleol sy’n pysgota â gwialen.

Coetiroedd

Yn ogystal, mae'r ystad yn cynnwys oddeutu 100 erw o goetir cymysg ac mae'r prif ddarnau yn Llangadog, Llanarthne a Lacharn.

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/09/2016

ar-lein am dani