• English
  • Hepgor gwe-lywio

Iechyd yr Amgylchedd

Os ydych yn cynnal busnes yn Sir Gaerfyrddin, mae angen ichi fod yn ymwybodol o’r cyfrifoldebau iechyd a diogelwch sydd gennych i’ch staff a’ch cwsmeriaid. 

Yn syth i....

Main News Thumbnail

Cwynion sŵn

Mae ap a gynlluniwyd i gipio sŵn niwsans bellach ar gael i drigolion Sir Gaerfyrddin.

Gallwch lawrlwytho’r Ap Sŵn ar ffôn symudol neu lechen ac mae’n ffordd syml o recordio sŵn gan roi gwybod amdano mewn modd saff a diogel.

Caiff y recordiad ei anfon trwy’r ap at dîm iechyd yr amgylchedd y cyngor a gallai ffurfio rhan o achos i ymchwilio iddo.

Darllenwch mwy

ar-lein am dani