• English
  • Hepgor gwe-lywio

Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin

Bod yn fasnachwr!

Mae'n haws nag erioed i chi ddechrau masnachu. Rydym o hyd yn hapus i glywed gan unrhyw un sydd eisiau agor stondin p'un a ydych yn hen law ar fasnachu neu'n ddechreuwr llwyr.

Rydym yn cynnal marchnadoedd ledled y sir, sy'n cynnig dewis eang o gynnyrch gan werthwyr, gan gynnwys cigyddion, gwerthwyr pysgod, cawsiau arbennig, delicatessens, caffis, ffrwythau a llysiau ffres, ffasiwn, hen bethau, siopau trin gwallt a llawer mwy.

Mae'r ddwy farchnad dan do yng Nghaerfyrddin a Llanelli yng nghanol y trefi, ac mae'r ddwy yn cynnig cymysgedd o stondinau sy'n gwerthu nwyddau hen a newydd. Rydym hefyd yn cynnal marchnadoedd awyr agored yn wythnosol yng Nghaerfyrddin, Llanelli, Rhydaman a Llandeilo.

Mae'r ddwy farchnad yn cynnig dewis ac amrywiaeth arbennig o nwyddau i siopwyr mewn awyrgylch gyfeillgar a chroesawgar.

Grwpiau gwirfoddol a chymunedol

Mae gennym nifer o gyfleoedd yn ein holl farchnadoedd er mwyn i elusennau a grwpiau cymunedol lleol gael stondin yn rhad ac am ddim ar gyfer gwerthu nwyddau, codi arian a chodi ymwybyddiaeth yn dibynnu ar y marchnadoedd maent yn dymuno eu mynychu.

Mae stondin bwrdd ar gael am ddim yn y farchnad dan do yn Llanelli a Chaerfyrddin ar Ddydd Sadwrn. 

ar-lein am dani