• English
  • Hepgor gwe-lywio

Marchnad Caerfyrddin

Marchnad CaerfyrddinMae Neuadd y Farchnad sy'n agos at ganolfan siopa Rhodfa'r Santes Catrin ar agor 6 diwrnod yr wythnos a chynhelir marchnad awyr agored bob Dydd Mercher, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn.

Rydym yn croesawu masnachwyr newydd i’n marchnad. Mae’r stondinau sydd ar gael yn newid drwy gydol y flwyddyn.

Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw stondinau gwag.

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/08/2016

ar-lein am dani