• English
  • Hepgor gwe-lywio

Marchnad Llanelli

Marchnad LlanelliCynhelir marchnad awyr agored yng nghanol y dref bob dydd Iau a dydd Sadwrn.

Rydym yn croesawu masnachwyr newydd i’n marchnad. Mae’r stondinau sydd ar gael yn newid drwy gydol y flwyddyn.

Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw stondinau gwag.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Eich marchnad leol - Calon eich tref

Marchnad Llanelli Dan Do
Llanelli, SA15 1YH

Oriau Agor: Dydd Llun i ddydd Sadwrn 8.30am – 5pm

Wefan: www.marchnadoeddsirgaerfyrddin.co.uk
Ffôn: 01554 773984

ar-lein am dani