• English
  • Hepgor gwe-lywio

Trethi Busnes

Tâl yw Trethi Annomestig Cenedlaethol (TAC neu Drethi Masnachol) a godir ar eiddo masnachol ac a gesglir gan yr Awdurdod Lleol ers 1990.

Mae'r symiau a gesglir gan bob Awdurdod yng Nghymru yn cael eu casglu ynghyd mewn cronfa a'u hailddosbarthu i gynghorau lleol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae'r arian o'r gronfa hon, yn ogystal ag unrhyw arian arall y mae'r Cyngor yn ei dderbyn, yn helpu i dalu am y gwasanaethau a ddarperir yn eich ardal.

Mae Awdurdodau Lleol yn derbyn arian o'r ffynonellau canlynol:

  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Grant Cynnal y Dreth
  • Trigolion Lleol - Treth y Cyngor
  • Busnesau Lleol - Trethi Annomestig (a ailddosberthir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru)

Sut i gysylltu â ni

Trethi Annomestig
Tŷ Elwyn
Llanelli
Sir Caerfyrddin
SA15 3AP

Ffôn: 01554 742330 | E-bost: Trethi@sirgar.gov.uk

ar-lein am dani