• English
  • Hepgor gwe-lywio

Aelodau Cynulliad Cymru

Etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr 

Adam Price (Plaid Cymru)
Cyfeiriad Cynulliad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd   CF99 1NA
Ffon: 0300 200 7178
E-bost: Adam.Price@cynulliad.cymru

Etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Angela Burns (Welsh Conservatives)
Cyfeiriad Cynulliad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd   CF99 1NA
Ffon: 0300 200 7243
E-bost: Angela.Burns@cynulliad.cymru

Etholaeth Llanelli

Lee Waters (Llafur)
Cyfeiriad Cynulliad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd   CF99 1NA
Ffon: 0300 200 7101
E-bost: Lee.Waters@cynulliad.cymru

Aelodau Rhanbarthol Cynulliad Cymru – Canolbarth a Gorllewin Cymru

Neil Hamilton (Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig - UKIP)
Cyfeiriad Cynulliad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd   CF99 1NA
E-bost: Neil.Hamilton@cynulliad.cymru

Simon Thomas (Plaid Cymru)
Cyfeiriad Cynulliad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd   CF99 1NA
Ffon: 0300 200 7190
E-bost: Simon.Thomas@cynulliad.cymru

Ms Joyce Watson (Llafur)
Cyfeiriad Cynulliad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd   CF99 1NA
Ffon: 0300 200 7093
E-bost: Joyce.Watson@cynulliad.cymru

Ms Eluned Morgan (Llafur) 
Cyfeiriad Cynulliad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd   CF99 1NA
E-bost: Eluned.Morgan@cynulliad.cymru

 

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/08/2017

ar-lein am dani