• English
 • Hepgor gwe-lywio

Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Rhydaman

Neuadd y Dref Rhydaman, Heol Iscennen, Rhydaman, SA18 3BE

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau: 08:45 - 17:00
Dydd Gwener: 08:45 - 16:30

Mae'r holl Ganolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid ar gau ar fore ddydd Mercher cyntaf y mis tan 1.00pm ar gyfer hyfforddiant a phwrpasau briffio tîm.

Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei drafod â ni wyneb yn wyneb, neu os oes angen i chi ddod ag unrhyw ffurflenni cais neu ddogfennau ategol i mewn, bydd angen i chi wneud apwyntiad ymlaen llaw

Cyfleusterau

 • Cyfrifiadur ar gyfer cyrchu gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin a'r Porth Tai.
 • Desg dalu: Ar gau rhwng 1pm a 1:45pm, ddydd Llun i ddydd Gwener
 • Man aros
 • Ystafell gyfweld breifat
 • Cyswllt ffôn uniongyrchol â'n Canolfan Gyswllt
 • Man ailgylchu batris

Mynediad ar gyfer pobl anabl

 • Drysau awtomatig yn y fynedfa
 • Dolen sain symudol
 • Toiledau i bobl anabl ar gael

Cyfleusterau parcio

Mae un lle parcio ac un lle parcio i bobl anabl o flaen Neuadd y Dref.

Y Maes Parcio Cyhoeddus Agosaf:

 • Maes Parcio Stryd Marged - Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael
 • Maes Parcio Carregaman - Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael.

I gael mwy o wybodaeth am gostau a hyd yr arhosiad yn ein meysydd parcio, ewch i'n tudalen Taliadau Maes Parcio.

Archebu apwyntiad

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerfyrddin

3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 3LE

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau: 08:45 - 17:00
Dydd Gwener: 08:45 - 16:30

Mae'r holl Ganolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid ar gau ar fore ddydd Mercher cyntaf y mis tan 1.00pm ar gyfer hyfforddiant a phwrpasau briffio tîm.

Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei drafod â ni wyneb yn wyneb, neu os oes angen i chi ddod ag unrhyw ffurflenni cais neu ddogfennau ategol i mewn, bydd angen i chi wneud apwyntiad ymlaen llaw

Cyfleusterau

 • Cyfrifiadur ar gyfer cyrchu gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin a'r Porth Tai.
 • Desg dalu
 • Man aros
 • Ystafell gyfweld breifat
 • Cyswllt ffôn uniongyrchol â'n Canolfan Gyswllt
 • Man ailgylchu batris

Mynediad ar gyfer pobl anabl

 • Drysau awtomatig yn y fynedfa
 • Dolen sain symudol

Cyfleusterau parcio

Y Meysydd Parcio Cyhoeddus Agosaf:

 • Maes Parcio San Pedr. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael.
 • Maes Parcio Heol Ioan. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr.  Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael.
 • Maes Parcio Heol Las. Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael.

I gael mwy o wybodaeth am gostau a hyd yr arhosiad yn ein meysydd parcio, ewch i'n tudalen Taliadau Maes Parcio.

Archebu apwyntiad

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Llanelli

Hwb, 36 Stryd Stepney, Llanelli (hen adeilad 'Burton')

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau: 09:00 - 17:00
Dydd Gwener: 09:00 - 16:30

Mae'r holl Ganolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid ar gau ar fore ddydd Mercher cyntaf y mis tan 1.00pm ar gyfer hyfforddiant a phwrpasau briffio tîm.

Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei drafod â ni wyneb yn wyneb, neu os oes angen i chi ddod ag unrhyw ffurflenni cais neu ddogfennau ategol i mewn, bydd angen i chi wneud apwyntiad ymlaen llaw

Cyfleusterau

 • Cyfrifiadur ar gyfer cyrchu gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin a'r Porth Tai.
 • Man aros
 • Cyswllt ffôn uniongyrchol â'n Canolfan Gyswllt
 • Man ailgylchu batris
 • Bwth Talu Hunanwasanaeth: Gallwch wneud taliadau drwy ddefnyddio arian parod neu gerdyn credyd/debyd ar gyfer cyfrif y mae arnoch angen ei dalu megis y Dreth Gyngor, Rhent neu Gyfraddau Busnes neu os ydych wedi cael anfoneb gennym. Os nad ydych am ddefnyddio ein Bwth Talu Hunanwasanaeth neu os oes arnoch angen gwneud taliad lle nad oes gennych gyfrif gallwch ymweld â'n desg dalu yn 4 Teras Coleshill, Llanelli, SA15 3DB.

Mynediad ar gyfer pobl anabl

 • Drysau awtomatig yn y fynedfa
 • Dolen sain symudol

Cyfleusterau parcio

Y Meysydd Parcio Cyhoeddus Agosaf:

 • Maes Parcio Vauxhall. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl
 • Maes Parcio Aml-lawr Stryd Murray. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl

I gael mwy o wybodaeth am gostau a hyd yr arhosiad yn ein meysydd parcio, ewch i'n tudalen Taliadau Maes Parcio.

Archebu apwyntiad

Bwth Talu Hunanwasanaeth (yn unig) yn Llyfgell Llandeilo

Llyfrgell Llandeilo, Heol Cilgant, SA19 6HN

Cyfleusterau

 • Bwth Talu Hunanwasanaeth: Gallwch wneud taliadau drwy ddefnyddio arian parod neu gerdyn credyd/debyd ar gyfer cyfrif y mae arnoch angen ei dalu megis y Dreth Gyngor, Rhent neu Gyfraddau Busnes neu os ydych wedi cael anfoneb gennym.
 • Cyfrifiadur ar gyfer cyrchu gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin a'r Porth Tai.
 • Man ailgylchu batris
 • Llyfrgell

Mynediad ar gyfer pobl anabl

 • Drysau awtomatig yn y fynedfa

Cyfleusterau parcio

Y Meysydd Parcio Cyhoeddus Agosaf:

 • Maes parcio Heol Cilgant. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl.

I gael mwy o wybodaeth am gostau a hyd yr arhosiad yn ein meysydd parcio, ewch i'n tudalen Taliadau Maes Parcio.

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/05/2017

ar-lein am dani