Etholiad Senedd Ewrop 2019

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/05/2019

Bydd Prydain yn cymryd rhan yn yr Etholiadau Ewropeaidd ddydd Iau yma yr 23 Mai 2019. Bydd cerdyn pleidleisio yn cael ei ddosbarthu i'r holl etholwyr cymwys a fydd yn rhoi gwybodaeth am eich gorsaf bleidleisio, ynghyd â manylion ynghylch sut y gallwch bleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy os na allwch bleidleisio eich hun ar y dydd.

Dyddiadau allweddol

  • Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru: 7 Mai
  • Y dyddiad cau ar gyfer ffurflen datganiad gan ddinasyddion yr UE: 7 Mai
  • Y terfyn amser ar gyfer pleidleisiau post: 5pm 8 Mai
  • Y terfyn amser ar gyfer pleidleisiau drwy ddirprwy 5pm 15 Mai
  • Diwrnod pleidleisio: 23 Mai
Ymgeiswyr Plaid
Jonathan Owen Jones Change UK - The Independent Group
June Caris Davies Change UK - The Independent Group
Matthew Graham Paul Change UK - The Independent Group
Sally Anne Stephenson Change UK - The Independent Group

Ymgeiswyr Plaid
Daniel Stephen Boucher Conservative and Unionist Party
Craig James Robert Lawton Conservative and Unionist Party
Fay Alicia Jones Conservative and Unionist Party
Tomos Dafydd Davies Conservative and Unionist Party

Ymgeiswyr Plaid
Anthony David Slaughter Plaid Werdd
Ian Roy Chandler Plaid Werdd
Ceri John Davies Plaid Werdd
Duncan Rees Plaid Werdd

Ymgeiswyr Plaid
Jacqueline Margarete Jones Llafur
Matthew James Dorrance Llafur
Mary Felicity Wimbury Llafur
Mark Jeffrey Denley Whitcutt Llafur

Ymgeiswyr Plaid
Sam Bennett Democratiaid Rhyddfrydol
Donna Louise Lalek Democratiaid Rhyddfrydol
Alistair Ronald Cameron Democratiaid Rhyddfrydol
Andrew John Parkhurst Democratiaid Rhyddfrydol

Ymgeiswyr Plaid
Jill Evans Plaid Cymru
Carmen Ria Smith Plaid Cymru
Patrick Robert Anthony McGuinness Plaid Cymru
Ioan Rhys Bellin Plaid Cymru

Ymgeiswyr Plaid
Nathan Lee Gill The Brexit Party
James Freeman Wells The Brexit Party
Gethin James The Brexit Party
Julie Anne Price The Brexit Party

Ymgeiswyr Plaid
Kristian Philip Hicks UKIP
Keith Callum Edwards UKIP
Thomas George Harrison UKIP
Robert Michael McNeil-Wilson UKIP

Cyngor a Democratiaeth