Etholiad Seneddol 2017

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/12/2017

Cynhaliwyd Etholiad ar gyfer Aelodau Seneddol mewn dwy etholaeth yn ardal Cyngor Sir Caerfyrddin ar ddydd Iau, 8 Mehefin 2017.

Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am gynnal yr etholiadau yn Etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ac Etholaeth Llanelli. Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) Sir Benfro sy'n gyfrifol am gynnal yr etholiadau yn Etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro.

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau
DARKIN, David Llewelyn Llafur Cymru 12219
EDWARDS, David Jonathan Plaid Cymru 16127
HAMILTON, Mostyn Neil UKIP Wales 985
HUGHES, Anthony Havard Maengwyn Plaid Geidwadol Cymru 10778
PROSSER, Lesley Ann Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 920
DARKIN, David Llewelyn
30%
EDWARDS, David Jonathan
39%
HAMILTON, Mostyn Neil
2%
HUGHES, Anthony Havard Maengwyn
26%
PROSSER, Lesley Ann
2%

Etholwyd:
EDWARDS, David Jonathan / Plaid Cymru

Crynodeb

Nifer o Gynghorwyr i’w hethol : 1
Cyfanswm y pleidleisiau: 41029
Nifer y pleidleiswyr : 73.3%

Lawrlwythiadau

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau
CAMERON, Alistair Ronald Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 956
EDWARDS, Phil UKIP Wales 905
HART, Simon Anthony Plaid Geidwadol Cymru 19771
THOMAS, Abi Plaid Cymru 3933
TIERNEY, Marc Liam Llafur Cymru 16661
CAMERON, Alistair Ronald
2%
EDWARDS, Phil
2%
HART, Simon Anthony
47%
THOMAS, Abi
9%
TIERNEY, Marc Liam
39%

Etholwyd:
HART, Simon Anthony / Plaid Geidwadol Cymru

Crynodeb

Nifer o Gynghorwyr i’w hethol : 1
Cyfanswm y pleidleisiau: 42226
Nifer y pleidleiswyr : 72.1%

Lawrlwythiadau

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau
ARTHUR, Mari Frances Gaynor Plaid Cymru 7351
DANIELS, Rory Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 548
DAVIES, Stephen Andrew Plaid Geidwadol Cymru 9544
GRIFFITH, Nia Rhiannon Llafur Cymru 21568
REES, Ken UKIP Wales 1331
ARTHUR, Mari Frances Gaynor
18%
DANIELS, Rory
1%
DAVIES, Stephen Andrew
24%
GRIFFITH, Nia Rhiannon
53%
REES, Ken
3%

Etholwyd:
GRIFFITH, Nia Rhiannon / Llafur Cymru

Crynodeb

Nifer o Gynghorwyr i’w hethol : 1
Cyfanswm y pleidleisiau: 40342
Nifer y pleidleiswyr : 67%

Lawrlwythiadau

Cyngor a Democratiaeth