• English
  • Hepgor gwe-lywio

Etholiad Seneddol 2017

Bydd Etholiad ar gyfer Aelodau Seneddol mewn dwy etholaeth yn ardal Cyngor Sir Caerfyrddin yn cael ei gynnal ddydd Iau, 8 Mehefin 2017, rhwng 7.00am a 10.00pm.

Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am gynnal yr etholiadau yn Etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ac Etholaeth Llanelli.  Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) Sir Benfro sy'n gyfrifol am gynnal yr etholiadau yn Etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro.

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau
DARKIN, David Llewelyn Llafur Cymru 12219
EDWARDS, David Jonathan Plaid Cymru 16127
HAMILTON, Mostyn Neil UKIP Wales 985
HUGHES, Anthony Havard Maengwyn Plaid Geidwadol Cymru 10778
PROSSER, Lesley Ann Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 920
DARKIN, David Llewelyn
30%
EDWARDS, David Jonathan
39%
HAMILTON, Mostyn Neil
2%
HUGHES, Anthony Havard Maengwyn
26%
PROSSER, Lesley Ann
2%

Etholwyd :
EDWARDS, David Jonathan / Plaid Cymru

Crynodeb

Cyfanswm y pleidleisiau: 41029
Nifer y pleidleiswyr : 73.3%

Lawrlwythiadau

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau
CAMERON, Alistair Ronald Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 956
EDWARDS, Phil UKIP Wales 905
HART, Simon Anthony Plaid Geidwadol Cymru 19771
THOMAS, Abi Plaid Cymru 3933
TIERNEY, Marc Liam Llafur Cymru 16661
CAMERON, Alistair Ronald
2%
EDWARDS, Phil
2%
HART, Simon Anthony
47%
THOMAS, Abi
9%
TIERNEY, Marc Liam
39%

Etholwyd :
HART, Simon Anthony / Plaid Geidwadol Cymru

Crynodeb

Cyfanswm y pleidleisiau: 42226
Nifer y pleidleiswyr : 72.1%

Lawrlwythiadau

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau
ARTHUR, Mari Frances Gaynor Plaid Cymru 7351
DANIELS, Rory Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 548
DAVIES, Stephen Andrew Plaid Geidwadol Cymru 9544
GRIFFITH, Nia Rhiannon Llafur Cymru 21568
REES, Ken UKIP Wales 1331
ARTHUR, Mari Frances Gaynor
18%
DANIELS, Rory
1%
DAVIES, Stephen Andrew
24%
GRIFFITH, Nia Rhiannon
53%
REES, Ken
3%

Etholwyd :
GRIFFITH, Nia Rhiannon / Llafur Cymru

Crynodeb

Cyfanswm y pleidleisiau: 40342
Nifer y pleidleiswyr : 67%

Lawrlwythiadau

Ffeithiau a ffigurau

  • Bydd y pleidleisiau mewn dwy etholaeth sef Etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ac Etholaeth Llanelli yn cael eu cyfrif yn Llanelli ar ôl i'r gorsafoedd pleidleisio gau.
  • O'r 5ed Mehefin, mae gan 56,720 o bobl yr hawl i bleidleisio yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr a 60,186 yn Llanelli.
  • Bydd 151 o orsafoedd pleidleisio ar gyfer dwy etholaeth.
  • Bydd oddeutu 330 o unigolion yn gyfrifol am y gorsafoedd pleidleisio yn y ddwy etholaeth a 130 arall ynghlwm wrth gyfrif pleidleisiau.
  • Bydd y gorsafoedd pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm ddydd Iau, 8fed Mehefin.
  • Gofynnir i bleidleiswyr ddod â'u Cardiau Pleidleisio gyda nhw i'r orsaf bleidleisio er nid yw'n hanfodol cyn belled ag y bo'r unigolion ar y Gofrestr Etholwyr.
  • Gofynnir i bleidleiswyr yn y ddwy etholaeth gofnodi un bleidlais. Gwyn yw lliw'r papur pleidleisio yn y ddwy etholaeth.

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/07/2017

ar-lein am dani