• English
  • Hepgor gwe-lywio

Etholiad Seneddol 2017

Bydd Etholiad ar gyfer Aelodau Seneddol mewn dwy etholaeth yn ardal Cyngor Sir Caerfyrddin yn cael ei gynnal ddydd Iau, 8 Mehefin 2017, rhwng 7.00am a 10.00pm.

Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am gynnal yr etholiadau yn Etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ac Etholaeth Llanelli.  Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) Sir Benfro sy'n gyfrifol am gynnal yr etholiadau yn Etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru â gwybodaeth berthnasol yn ystod yr etholiad.

Bydd Hysbysiadau Statudol Ffurfiol sy'n berthnasol i'r etholiad yn cael eu cyhoeddi yma pan fyddant ar gael.

Ymgeiswyr Plaid
DARKIN, David Llewelyn Llafur Cymru
EDWARDS, David Jonathan Plaid Cymru
HAMILTON, Mostyn Neil UKIP Wales
HUGHES, Anthony Havard Maengwyn Plaid Geidwadol Cymru
PROSSER, Lesley Ann Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Lawrlwythiadau

Ymgeiswyr Plaid
CAMERON, Alistair Ronald Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
EDWARDS, Phil UKIP Wales
HART, Simon Anthony Plaid Geidwadol Cymru
THOMAS, Abi Plaid Cymru
TIERNEY, Marc Liam Llafur Cymru

Lawrlwythiadau

Ymgeiswyr Plaid
ARTHUR, Mari Frances Gaynor Plaid Cymru
DANIELS, Rory Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
DAVIES, Stephen Andrew Plaid Geidwadol Cymru
GRIFFITH, Nia Rhiannon Llafur Cymru
REES, Ken UKIP Wales

Lawrlwythiadau

Main News Thumbnail

Dyddiadau allweddol: Etholiad Seneddol 

Gwybodaeth ar gyfer Ymgeiswyr ac Asiantiaid

Ar gyfer unrhyw ymholiadau ffoniwch y Tîm Gwasanaethau Etholiadol ar 01267 228889.

Diweddarwyd y dudalen ar: 25/05/2017

ar-lein am dani