• English
  • Hepgor gwe-lywio

Etholiadau'r Cynghorau Tref a Chymuned

Mae gennym 72 o Gynghorau Tref a Chymuned yn y sir ac mae 791 o gynghorwyr Tref a Chymuned yn gwasanaethu arnynt.


News Thumbnail

Arolwg o Ymgeiswyr Etholiadau Lleol

Mae amrywiaeth yr ymgeiswyr sy’n sefyll mewn etholiadau lleol a’r rheiny sy’n cael eu hethol yn cael ei fonitro gan Lywodraeth Cymru.

Anogir pob ymgeisydd i lenwi’r arolwg hwn

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/04/2017

ar-lein am dani