• English
  • Hepgor gwe-lywio

Etholiadau'r Cyngor Sir

Mae 58 o wardiau ac mae 74 o Gynghorwyr yn eu cynrychioli. Maen nhw'n cael eu hethol am dymor o bum mlynedd erbyn hyn.

  • Enwebiadau'n agor: Dydd Mercher, 22 Mawrth 2017
  • Enwebiadau'n cau: Dydd Mawrth, 4 Ebrill 2017

Sut mae sefyll mewn etholiad i fod yn Gynghorydd Sir...

Main News Thumbnail

Etholiadau'r Cyngor Sir


News Thumbnail

Arolwg o Ymgeiswyr Etholiadau Lleol

Mae amrywiaeth yr ymgeiswyr sy’n sefyll mewn etholiadau lleol a’r rheiny sy’n cael eu hethol yn cael ei fonitro gan Lywodraeth Cymru.

Anogir pob ymgeisydd i lenwi’r arolwg hwn

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/03/2017

ar-lein am dani