Etholiadau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/08/2023

Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yw cynrychiolwyr sy'n cael eu hethol i oruchwylio'r modd y rhoddir sylw i droseddau mewn ardal heddlu. Eu nod yw lleihau troseddau a sicrhau bod yr heddlu'n effeithiol. Maen nhw'n cael eu hethol am dymor o bedair blynedd. 

Cyngor Sir Ceredgion yw'r awdurdod arweiniol, neu Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu (PARO) ar gyfer Ardal Heddlu Dyfed-Powys, sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Yn flaenorol Mae'r etholiadau hyn wedi defnyddio'r system Bleidleisio Atodol lle y mae pleidleiswyr yn gallu nodi dewis cyntaf ac ail ddewis ar gyfer ymgeisydd. O 2024, bydd yr etholiadau hyn yn defnyddio'r system pleidleisio cyntaft i'r felin.

Ymgeiswyr Plaid Pleidleisiau cyntaf ddewis
BURNS, Jon Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives 69112
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru – The Party of Wales 68208
PRESTON, Tomos Glyn Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 17649
THOMPSON, Philippa Ann Llafur a'r Blaid Gydweithredol 48033
BURNS, Jon
34%
LLYWELYN, Dafydd
34%
PRESTON, Tomos Glyn
9%
THOMPSON, Philippa Ann
24%

Etholwyd:
LLYWELYN, Dafydd / Plaid Cymru – The Party of Wales

Ymgeiswyr Plaid Pleidleisiau cyntaf ddewis
BURNS, Jon Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives 7906
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru – The Party of Wales 15916
PRESTON, Tomos Glyn Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1222
THOMPSON, Philippa Ann Llafur a'r Blaid Gydweithredol 6716
BURNS, Jon
25%
LLYWELYN, Dafydd
50%
PRESTON, Tomos Glyn
4%
THOMPSON, Philippa Ann
21%

Ymgeiswyr Plaid Pleidleisiau cyntaf ddewis
BURNS, Jon Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives 7476
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru – The Party of Wales 9913
PRESTON, Tomos Glyn Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 981
THOMPSON, Philippa Ann Llafur a'r Blaid Gydweithredol 10388
BURNS, Jon
26%
LLYWELYN, Dafydd
34%
PRESTON, Tomos Glyn
3%
THOMPSON, Philippa Ann
36%

Ymgeiswyr Plaid Pleidleisiau cyntaf ddewis
BURNS, Jon Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives 963
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru – The Party of Wales 3671
BURNS, Jon
21%
LLYWELYN, Dafydd
79%

Ymgeiswyr Plaid Pleidleisiau cyntaf ddewis
BURNS, Jon Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives 1297
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru – The Party of Wales 5387
BURNS, Jon
19%
LLYWELYN, Dafydd
81%

Cyngor a Democratiaeth