Hysbysiadau cyhoeddus

Ni chaiff pob hysbysiad cyhoeddus ei gyhoeddi ar ein gwefan ond rydym yn gweithio tuag at hyn. Mae hysbysiadau cyhoeddus ar gael i'w gweld mewn papurau newydd lleol a chenedlaethol. Mae rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio cofrestredig ar gael ar adran gynllunio ein gwefan.

  • Porth Tywyn
  • Gorslas
  • Llangadog
Maw
01

Cynnig i gynyddu y nifer o leoedd yn Ysgol Gynradd Gorslas o 110 i 210

  • Math o hysbysiad: Addysg ac ysgolion
  • Lleoliad: Gorslas
Maw
22

Plas Glansevin

Deddf Priodasau 1949/1994 (Fel y'i diwygiwyd) Deddf Partneriaeth Sifil – 2004

  • Math o hysbysiad: Seremonïau Sifil
  • Lleoliad: Llangadog