• English
  • Hepgor gwe-lywio

Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Ni all pob un o'r 74 Cynghorydd cyfarfod bob tro mae angen i'r Cyngor wneud penderfyniad; ac am y rheswm hwn mae'r Cyngor yn dirprwyo rhai penderfyniadau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau a Swyddogion.

Strwythur Gwneud Penderfyniadau

Decision-Making-Structure_cy

Cael gwybod pwy sydd ar Bwyllgor y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgor Craffu a'r Pwyllgor Safonau. Mae Dyddiadur y Cyngor yn cynnwys gwybodaeth ynghylch pryd y caiff cyfarfodydd sydd i ddod eu cynnal a beth sy'n mynd i gael ei drafod. Os ydych chi eisiau gwybod beth sydd wedi cael ei drafod yng nghyfarfodydd y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgorau, mae modd dod o hyd i ragor o wybodaeth o dan Agendâu a Chofnodion.

ar-lein am dani