• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gwybodaeth Cyfrifiad

Y Cyfrifiad yw’r holiadur mwyaf cynhwysfawr o ran poblogaeth y Deyrnas Unedig. Mae’n ceisio cyfri’r holl bobl a chartrefi ar yr un pryd. Mae’r Cyfrifiad yn gosod cwestiynau craidd sy’n galluogi cymhariaeth rhwng gwahanol ardaloedd o’r wlad â grwpiau gwahanol o bobl.

Caiff data ei gategoreiddio yn ôl y themâu canlynol:

Gwybodaeth o Gyfrifiad 2011 ar gyfer Sir Gaerfyrddin ynghylch:

Gweithgarwch Economaidd
Gweithgarwch Economaidd (Pob Person) - Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 (.pdf  10kb)
Gweithgarwch Economaidd (Gwrywod) - Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 (.pdf  10kb)
Gweithgarwch Economaidd (Benywod) - Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 (.pdf  10kb)

Diwydiant Cyflogaeth
Diwydiant y gyflogaeth (Pob Person) - Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 (.pdf  10kb)
Diwydiant y gyflogaeth (Gwrywod) - Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 (.pdf  10kb)
Diwydiant y gyflogaeth (Benywod)  - Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 (.pdf  10kb)

Grwpiau Galwedigaeth
Galwedigaeth (Pob Person) - Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 (.pdf  10kb)
Galwedigaeth (Gwrywod) - Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 (.pdf  10kb)
Galwedigaeth (Benywod) - Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 (.pdf  10kb)

Oriau Weithiwyd
Oriau Weithiwyd - Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 (.pdf  10kb)

Cymwysterau a Myfyrwyr
Cymwysterau a Myfyrwyr - Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 (.pdf  10kb)

Dull Deithio i Gwaith
Dull Deithio i Gwaith - Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 (.pdf  10kb)

Dosbarthiad Economaidd-gymdeithasol Ystadegau Cenedlaethol ar gyfer Sir Gaerfyrddin
Dosbarthiad Economaidd Gymdeithasol (Pob Person) - Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 (.pdf  10kb)
Dosbarthiad Economaidd Gymdeithasol (Gwrywod) - Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 (.pdf  10kb)
Dosbarthiad Economaidd Gymdeithasol (Benywod) - Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 (.pdf  10kb)

Proffiliau Ardal

Mae'r tudalennau proffiliau ardal yn crynhoi'r prif ganlyniadau o'r Cyfrifiad - ar gyfer y Sir, wardiau (rhanbarthau etholiadol), cynghorau dref a chymuned, ardaloedd cynnyrch ehangach haen is (LSOAs).

Ystadegau allweddol o Gyfrifiad 2011 a gyflwynwyd fel proffiliau ardal ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin a Chymru.

Gellir defnyddio’r ystadegau yma o dan delerau’r - Drwydded Llywodraeth Agored.

Ffynhonnell: Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011, Swyddfa Ystadegau Gwladol © Hawlfraint Y Goron

Mae’r data hefyd ar gael ar wefan Cyfrifiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani