• English
  • Hepgor gwe-lywio

Rheoli Perfformiad

Rheoli Perfformiad yw sut byddwn yn mesur ein perfformiad; rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i nodi meysydd o bryder y mae angen gwelliant pellach yn ogystal â chydnabod a hyrwyddo meysydd o berfformiad uchel a llwyddiant.

Pan fydd angen i wneud gwelliannau yn cael ei nodi byddwn wedyn yn datblygu cynllun i gynllunio i sicrhau'r gwelliannau hyn. Prif nod yw rheoli perfformiad i helpu gwasanaethau i gyflawni canlyniadau gwell.

Heb ddibynadwy, amserol a chywir gwybodaeth rheoli perfformiad, mae'n anodd i drigolion, aelodau, cyrff craffu a swyddogion i wybod:

  • Sut y mae'r Cyngor yn perfformio
  • Lle y gall gwasanaethau gael eu datblygu
  • A yw'r Cyngor blaenoriaethau allweddol yn cael eu cyflawni?

Angen i'r wybodaeth hon fod yn hygyrch, yn agored ac ystyrlon i aelodau o'r cyhoedd a chyrff craffu. Mae'n angenrheidiol ar gyfer datganiadau rheolaidd ar berfformiad fod yn atebol i'r gymuned ehangach er mwyn dangos ein trigolion a busnesau lleol sut y mae eu trethi lleol yn cael ei wario.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani