• English
  • Hepgor gwe-lywio

Ymgynghoriadau Actif

Get involved_cy

Ewch i Lleol-i i pori drwy restr o'r ymgynghoriadau actif. Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani