Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Ysgol Y Castell, Stryd y Prior, Cydweli. SA17 4TR

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 31/10/2018 i 28/11/2018

  • Addysg a Phlant
  • Gwasanaethau Addysg

Ysgol Gymraeg Gwenllian, 36 Heol yr Orsaf, Cydweli, SA17 4UT

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 31/10/2018 i 28/11/2018

  • Addysg a Phlant
  • Gwasanaethau Addysg

Ymgynghoriad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 01/11/2018 i 21/12/2018

  • Addysg a Phlant
  • Y Gwasanaethau Plant

Arolwg Cyhoeddus Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 14/11/2018 i 28/02/2019

  • Y Prif Weithredwr
  • Gweinyddiaeth a’r Gyfraith