Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Ymgynghoriad ar yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARC)

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 17/02/2023 i 14/04/2023

  • Lle a Seilwaith
  • Y Gwasanaethau Cynllunio

Ymgynghoriad ar yr Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI)

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 17/02/2023 i 14/04/2023

  • Lle a Seilwaith
  • Y Gwasanaethau Cynllunio

Teithio Llesol Yng Nghaerfyrddin

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 20/02/2023 i 02/04/2023

  • Lle a Seilwaith
  • Priffyrdd a thrafnidiaeth

Ail Gynllun Datblygu Lleol Adneuo Diwygiedig Sir Gaerfyrddin

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 17/02/2023 i 14/04/2023

  • Lle a Seilwaith
  • Y Gwasanaethau Cynllunio

Cyngor a Democratiaeth