Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Arolwg Cyhoeddus Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 14/11/2018 i 28/02/2019

 • Y Prif Weithredwr
 • Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

Arolwg bodlonrwydd ar wasanaethau ar-lein

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 21/11/2018 i 08/02/2019

 • Pob adran

Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin – Cofrestr Safleoedd Ymgeisio

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 12/12/2018 i 08/02/2019

 • Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Cynllunio

Gwahoddiad ar gyfer safleoedd Tywod a Graean - Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033)

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 12/12/2018 i 08/02/2019

 • Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Cynllunio

Ymgynghoriad ynghylch Yr Arfarniad Cynaliadwyedd a'r Asesiad Amgylcheddol Strategol (AC/AAS) Adroddiad Cychwynnol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 12/12/2018 i 08/02/2019

 • Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Cynllunio

Ymgynghoriad ynghylch Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Adroddiad Sgrinio

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 12/12/2018 i 08/02/2019

 • Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Cynllunio

Adroddiad Adolygu Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 12/12/2018 i 08/02/2019

 • Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Cynllunio

Y Strategaeth a Ffefrir Ddrafft, Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 12/12/2018 i 08/02/2019

 • Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Cynllunio

Ymgynghoriad Cyhoeddus ynghylch Ailgylchu a Chasgliadau Biniau

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 21/01/2019 i 01/03/2019

 • Amgylchedd
 • Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff