Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Materion Gwledig: y materion sy’n wynebu cymunedau gwledig

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 26/11/2017 i 30/03/2018 ~ 00:00

  • Y Prif Weithredwr
  • Adfywio a Pholisi

Ysgol Pembre

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 25/01/2018 i 22/02/2018 ~ 00:00

  • Addysg a Phlant
  • Gwasanaethau Addysg

Gwahoddiad i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisio - Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033)

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 05/02/2018 i 29/05/2018 ~ 14:00

  • Amgylchedd
  • Y Gwasanaethau Cynllunio

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033) - Cytundeb Cyflawni Drafft

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 05/02/2018 i 23/03/2018 ~ 16:30

  • Amgylchedd
  • Y Gwasanaethau Cynllunio

Cyngor a Democratiaeth