Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Newid Natur y Darpariaeth - Ysgol Y Ddwylan, Ysgol Griffith Jones, Ysgol Llangynnwr ac Ysgol Llys Hywel

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 20/05/2019 i 30/06/2019

  • Addysg a Phlant
  • Mynediad i addysg

Mynedfa Newydd i Neuadd y Dre, Llanelli

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 20/05/2019 i 28/06/2019

  • Amgylchedd
  • Eiddo

Newid Natur y Darpariaeth - Ysgol Rhys Prichard

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 20/05/2019 i 30/06/2019

  • Addysg a Phlant
  • Mynediad i addysg

Cyngor a Democratiaeth