Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Materion Gwledig: y materion sy’n wynebu cymunedau gwledig

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 26/11/2017 i 30/04/2018 ~ 00:00

 • Y Prif Weithredwr
 • Adfywio a Pholisi

Gwahoddiad i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisio - Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033)

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 05/02/2018 i 29/05/2018 ~ 14:00

 • Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Cynllunio

Adolygu'r Polisi Hapchwarae

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 03/04/2018 i 01/06/2018 ~ 00:00

 • Cymunedau
 • Tai, Diogelu'r Cyhoedd a Gwasanaethau Gofal a Gwasanaethau Cymorth

Adolygiad o’r polisi trwyddedu - Heol Awst, Caerfyrddin

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 03/04/2018 i 01/06/2018 ~ 00:00

 • Cymunedau
 • Tai, Diogelu'r Cyhoedd a Gwasanaethau Gofal a Gwasanaethau Cymorth

Ymgynghoriad ar Adeiladu Traddodiadol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 16/04/2018 i 16/05/2018 ~ 23:59

 • Amgylchedd

Strategaeth ddrafft ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 23/04/2018 i 29/06/2018 ~ 12:00

 • Cymunedau
 • Avril Bracey

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/12/2017