Adolygiad o Ddosbarthau Pleidleisio, Mannau Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio 2018

  • Y cyfnod ymgynghori: 03/09/2018 - 12/10/2018 ~ 00:00
  • Cynulleidfa: Anogir pob preswylydd a busnes i gymryd rhan
  • Ardal: Unrhyw ward/ardal
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Y Prif Weithredwr, Adfywio a Pholisi

Pam yr ydym yn ymgynghori

Rydym yn cynnal adolygiad interim o ddosbarthau pleidleisio a mannau pleidleisio Seneddol a Llywodraeth Leol i sicrhau y gellir cynnal etholiadau'n llwyddiannus a bod cyfleusterau pleidleisio'n gyfleus ac yn hwylus i etholwyr.

Hoffem wahodd sylwadau cychwynnol gan etholwyr Sir Gaerfyrddin ar addasrwydd y dosbarthau pleidleisio a'r mannau pleidleisio arfaethedig a ddefnyddir adeg etholiadau, a byddem yn croesawu unrhyw awgrymiadau ynghylch safleoedd eraill.

Byddem yn croesawu'n benodol sylwadau gan unrhyw berson neu gorff sydd ag arbenigedd o ran mynediad i bobl ag unrhyw fath o anabledd.

Sut i gymryd rhan

Gallwch lawrlwytho rhestr lawn o'r gorsafoedd pleidleisio presennol. Fel arall, gellir gweld mapiau o wardiau unigol ar-lein neu yn y swyddfa etholiadau yn ystod oriau swyddfa arferol yn Y Swyddfa Etholiadau, Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1HQ.

Gellir gwneud sylwadau drwy lenwi'r holiadur neu efallai y byddwch am wneud eich sylwadau yn ysgrifenedig i'r Swyddfa Etholiadau neu drwy e-bost.

holiadur ar-lein

Camau nesaf

Bydd y Cyngor yn ystyried cynigion yr adolygiad ac yn cyhoeddi'r argymhellion arfaethedig ddydd Gwener 4 Ionawr 2018. Cynhelir ymgynghoriad pellach ynghylch unrhyw gynigion ar gyfer newid o ddydd Gwener 4 Ionawr hyd at ddydd Gwener 8 Chwefror 2018.