Dechrau’r drafodaeth - Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033)

  • Y cyfnod ymgynghori: 22/06/2018 - 10/08/2018
  • Cynulleidfa: Yr holl breswylwyr, busnesau, rhanddeiliaid, trydydd sector a phartïon eraill sydd â buddiant a sefydliadau sy'n bartneriaid.
  • Ardal: Y Sir Gyfan
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio