Gwerthusiad Canol Tymor Prosiect LINC

  • Y cyfnod ymgynghori: 16/08/2018 - 21/09/2018
  • Cynulleidfa: Yr holl breselwyr
  • Ardal: Gogledd Sir Gaerfyrddin: Peniel, Tanglwst, Castellnewydd Emlyn, Pont-tyweli, Pentre-cwrt, Llanybydder, Ceredigion: i'r de o Aberystwyth, Sir Benfro: i'r gogledd o Hwlffordd
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Trafnidiaeth a Pheirianneg