Ymgynghoriad ynghylch Adroddiad Cwmpasu yr Arfarniad Cynaliadwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol

  • Y cyfnod ymgynghori: 17/07/2018 - 27/08/2018
  • Cynulleidfa: Anogir pob preswylydd a busnes i gymryd rhan.
  • Ardal: Unrhyw ward/ardal
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Llinos Quelch, Y Gwasanaethau Cynllunio