Darpariaethau arbenigol

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/08/2019

Yn ddelfrydol dylai plant dderbyn eu haddysg yn ysgol eu dalgylch lleol. Mae hynny’n digwydd yn achos y rhan fwyaf o blant, a gall ysgolion wneud newidiadau er mwyn helpu plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol i gael mynediad i’r cwricwlwm.

Gall fod angen weithiau i blant fynd i uned neu ysgol arbennig. Panel Lleoli sy’n penderfynu ar hyn gan roi ystyriaeth i anghenion y teulu. Gall y ddarpariaeth orau i’r plentyn fod yn un o’r canlynol:

Unedau Arsylwi ac Asesu

Lleoliadau tymor byr at ddibenion asesu a gynigir yn yr unedau hyn.

Manylion Gwybodaeth cyswllt
Uned Arsylwi ac Asesu Bro Banw - Dosbarth 1 & 2 (Cyfnod Sylfaen)
Lleoliad tymor byr ar gyfer 10 plentyn 3-7 oed os mae oedi cyffredinol neu benodol yn eu datblygiad, ac sy’n cael eu hasesu.
Pennaeth: Mr. P. Evans
Heol Walter, Rhydaman, SA18 2NF 
Ffôn: 01269 592481 E-bost: admin@banw.ysgolccc.org.uk
Uned Arsylwi ac Asesu Parc Waun Dew (Cyfnod Sylfaen)
Lleoliad tymor byr ar gyfer 10 plentyn 3-7 oed os mae oedi cyffredinol neu benodol yn eu datblygiad, ac sy’n cael eu hasesu.
Pennaeth: Mrs. H.W. Davies
Heol y Prior, Caerfyrddin, SA31 1NN
Ffôn: 01267 238298  E-bost: admin@richmond.ysgolccc.org.uk
Uned Arsylwi ac Asesu Ysgol y Felin – Dosbarth 1 & 2 (Cyfnod Sylfaen)
Lleoliad tymor byr ar gyfer 10 plentyn 3-7 oed os mae oedi cyffredinol neu benodol yn eu datblygiad, ac sy’n cael eu hasesu.
Pennaeth: Mrs. H. Wynne
Ynyswen, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE  
Ffôn: 01554 774855 E-bost: admin@yfelin.ysgolccc.org.uk

Unedau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Unedau ar gyfer plant y mae arnynt angen lleoliad arbenigol oherwydd eu hanghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. Bydd y plant hyn yn cael mynediad i gyfleoedd a phrofiadau prif ffrwd yn yr ysgol sy’n cynnal yr uned.

Manylion Gwybodaeth cyswllt
Uned Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Bro Banw (Cyfnod Sylfaen)
Yn darparu ar gyfer 8 plentyn 3-7 oed os mae eu prif anhawster yw anhwylder lleferydd ac/neu iaith.
Pennaeth: Mr. P. Evans
Heol Walter, Rhydaman, SA18 2NF  
Ffôn: 01269 592481 E-bost: admin@banw.ysgolccc.org.uk
Unedau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Nantgaredig:
Cyfnod Sylfaen

Yn darparu ar gyfer 8 o blant 3-7 oed, Cymraeg iaith gyntaf, sydd ag anhwylder penodol o ran lleferydd ac/neu iaith.
Cyfnod Allweddol 2
Yn darparu ar gyfer 8 o blant 7-11 oed, Cymraeg iaith gyntaf, sydd ag anhwylder penodol o ran lleferydd ac/neu iaith.
Pennaeth: Mr. S. Griffiths
Nantgaredig, Caerfyrddin, SA32 7LG  
Ffôn: 01267 290444 E-bost: admin@nantgaredig.ysgolccc.org.uk
Uned Lleferydd iaith a Chyfathrebu Ysgol y Felin – Cyfnod Sylfaen
Yn darparu ar gyfer 8 o blant 3-7 oed os mae eu prif anhawster yw anhwylder lleferydd ac/neu iaith. 
Pennaeth:  Mrs. H. Wynne
Ynyswen, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE  
Ffôn: 01554 774855 E-bost: admin@yfelin.ysgolccc.org.uk
Uned Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Ysgol Bryn Teg – Cyfnod Allweddol 2
Yn darparu ar gyfer 10 o blant 7-11 oed, sydd ag anhwylder penodol o ran lleferydd ac/neu iaith.
Pennaeth: Mr. G. Jones
Heol Trallwm, Llwynhendy, 
Llanelli, SA14 9ET  
Ffôn: 01554 776168  
E-bost: admin@brynteg.ysgolccc.org.uk

Disgyblion ag Anawsterau Dysgu Difrifol neu Anawsterau Dysgu Dwys as Amryfal

Darpariaeth ar gyfer plant ag anghenion difrifol neu gymhleth a thymor hir.

Manylion Gwybodaeth cyswllt
Canolfan yr Enfys
Dosbarth Anawsterau Dysgu Difrifol (Cyfnod  Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 10 o blant 3-11 oed sydd â gwahanol anghenion dysgu ychwanegol.
Dosbarth Anawsterau Dysgu Difrifol/Anawsterau Dysgu Dwys ac Amryfal (Cyfnod  Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 7 o blant 3-11 oed sydd â gwahanol anghenion dysgu ychwanegol.
Pennaeth: Mr. P. Evans
Ysgol Bro Banw, Y Stryd Fawr, Rhydaman, SA18 2NS
Ffôn: 01269 592481 E-bost: admin@banw.ysgolccc.org.uk
Canolfan Amanwy – Anawsterau Dysgu Difrifol/Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog (Cyfnodau Allweddol 3 a 4) 
Yn darparu ar gyfer 24 o blant 11-18 oed sydd â gwahanol anghenion dysgu ychwanegol.
Pennaeth: Mr. S. Perks
Rhydaman, SA18 2NW  
Ffôn: 01269 592441 E-bost: admin@dyffrynaman.carms.sch.uk
Canolfan Elfed
Anawsterau Dysgu Dwys ac Amryfal (Cyfnodau Allweddol 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer 7 o blant 11-18 oed sydd â gwahanol anghenion dysgu ychwanegol.
Anawsterau Dysgu Difrifol (Cyfnodau Allweddol 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer plant 11-18 oed sydd â gwahanol fathau o anghenion dysgu ychwanegol.
Pennaeth: Mr. P. Spencer 
Heol Llansteffan, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NL 
Ffôn: 01267 245300  
E-bost: admin@qehs.carms.sch.uk
Ysgol Heol Goffa - Ysgol Arbennig Anawsterau Dysgu Difrifol/Anawsterau Dysgu Dwys ac Amryfal
(Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2, 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer 75 o blant 3-18 oed sydd â gwahanol anghenion dysgu ychwanegol.
Pennaeth: Mrs. N. Symmons 
Heol Goffa, Llanelli, SA15 3LS  
Ffôn: 01554 759465  
E-bost: admin@heolgoffa.ysgolccc.org.uk
Canolfan yr Eithin - Anawsterau Dysgu Difrifol, Anawsterau Dysgu Dwys ac Amryfal, Anhwylderau Sbectrwm Awtistig (Cyfnodau Allweddol 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer 16 o blant 11-18 oed, Cymraeg iaith gyntaf, sydd â gwahanol anghenion dysgu ychwanegol.
Pennaeth:  Mr. W. Evans
Cefneithin, Llanelli, SA14 7DT.   
Ffôn: 01269 833900   
E-bost: swyddfa@maesygwendraeth.org
Uned Arbennig Myrddin (Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 21 o blant 3-11 oed sydd â gwahanol anghenion dysgu ychwanegol (anawsterau dysgu dwys, lluosog ac amryfal).
Pennaeth: Mr. J. Parker
Heol Disgwylfa, Caerfyrddin, SA31 1TE  
Ffôn: 01267 232626  
E-bost: admin@myrddin.ysgolccc.org.uk
Ysgol y Felin – Canolfan Anawsterau Dysgu Difrifol (Cyfnod Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 6 o blant 7-11 oed â gwahanol anghenion dysgu ychwanegol - anawsterau dysgu difrifol.
Pennaeth:  Mrs. H. Wynne
Ynyswen, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE  
Ffôn: 01554 774855 E-bost: admin@yfelin.ysgolccc.org.uk

Disgyblion ag Awtistiaeth

Darpariaeth ar gyfer plant sy’n cael yr anhawster mwyaf i gyfathrebu ag eraill.

Manylion Gwybodaeth cyswllt
Canolfan yr Enfys - Awtistiaeth – Dosbarth 1 & 2 (Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 7 o blant 3-11 oed sydd ag awtistiaeth. 
Pennaeth: Mr. P. Evans
Heol Walter, Rhydaman, SA18 2NF  
Ffôn: 01269 592481 E-bost: admin@banw.ysgolccc.org.uk
Canolfan Elfed – Anhwylderau Sbectrwm Awtistig (Cyfnodau Allweddol 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer 20 o blant 11-18 oed sydd ag awtistiaeth.
Pennaeth: Mr. P. Spencer 
Heol Llansteffan, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NL  
Ffôn: 01267 245300  
E-bost: admin@qehs.carms.sch.uk
Canolfan Cothi - Anhwylderau Sbectrwm Awtistig, Ysgol Bro Dinefwr (Cyfnodau Allweddol 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer 30 o blant 11-18 oed sydd ag awtistiaeth. 
Pennaeth: Mrs. J. Griffiths
Ffairfach, Llandeilo, SA19 6PE
Ffôn: 01558 824800 
E-bost: admin@brodinefwr.org.uk
Uned Awtistiaeth Myrddin (Cyfnodau Sylfaen a Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 6 o blant 3-11 oed sydd ag awtistiaeth. 
Pennaeth: Mr. J. Parker 
Heol Disgwylfa, Caerfyrddin, SA31 1TE  
Ffôn: 01267 232626 
E-bost: admin@myrddin.ysgolccc.org.uk
Uned Awtistiaeth y Pwll:
Dosbarth 1 (Cyfnodau Sylfaen a Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 6 o blant 3-11 oed sydd ag awtistiaeth. 
Dosbarth 2 (Cyfnodau Sylfaen a Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 5 o blant 3-11 oed sydd ag awtistiaeth.
Pennaeth: Mr. P. Trotman 
Heol yr Ysgol, Pwll, Llanelli, SA15 4AL   
Ffôn: 01554 773962  
E-bost: admin@pwll.ysgolccc.org.uk

Disgyblion â Nam ar eu Clyw

Manylion Gwybodaeth cyswllt
Uned Parcyrhun - Disgyblion â Nam ar eu Clyw (Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 8 o blant 3-11 oed sydd â nam clyw. Cymraeg a Saesneg. 
Pennaeth: Mrs B. Martin
Heol Villiers, Rhydaman, SA18 3HB   
Ffôn: 01269 593398  
E-bost: admin@parcyrhun.ysgolccc.org.uk
Canolfan Elfed – Canolfan ar gyfer Disgyblion â Nam ar eu Synhwyrau (Cyfnodau Allweddol 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer 7 o blant 11-18 oed sydd â nam clyw. 
Pennaeth: Mr. P. Spencer 
Heol Llansteffan, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NL   
Ffôn: 01267 245300  
E-bost: admin@qehs.carms.sch.uk

Disgyblion ag anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadiol

Manylion Gwybodaeth cyswllt
Canolfan Addysgu a Dysgu Uwchradd Sir Gaerfyrddin (Porth Tywyn)
Yn darparu ar gyfer 42 o blant 11-16 oed, sydd ag anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol.
Pennaeth: Ms. J. Antoniazzi
Heol Stepney, Porth Tywyn, SA16 0BE   
Ffôn: 01554 832297 
E-bost: admin@pwllpru.ysgolccc.org.uk
Canolfan Addysgu a Dysgu Uwchradd Sir Gaerfyrddin (Canolfan y Gors) 
Yn darparu ar gyfer 26 o blant 11-16 oed, sydd ag anawsterau emosiynol arwyddocaol.
Pennaeth: Ms. J. Antoniazzi 
Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NQ   
Ffôn: 01267 236424
E-bost: admin@pwllpru.ysgolccc.org.uk
Ysgol Rhydygors (Cyfnodau Allweddol 2, 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer 50 o blant 7-18 oed sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.
Pennaeth: Mr. I. Berryman
Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NQ   
Ffôn: 01267 231171  
E-bost: admin@rhydygors.ysgolccc.org.uk
Canolfan Bro Tywi (Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 24 o blant 3-11 oed sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.
Pennaeth: Ms. R. McMillan
Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NQ  
Ffôn: 01267 231171  
E-bost: admin@rhydygors.ysgolccc.org.uk

Addysg ac Ysgolion