Darpariaeth arbenigol

Yn ddelfrydol dylai plant dderbyn eu haddysg yn ysgol eu dalgylch lleol. Mae hynny’n digwydd yn achos y rhan fwyaf o blant, a gall ysgolion wneud newidiadau er mwyn helpu plant sydd ag anghenion ychwanegol i gael mynediad i’r cwricwlwm.

Gall fod angen weithiau i blant fynd i uned neu ysgol arbennig. Panel Lleoli, sef y bobl sy’n gweithio gyda’r plentyn, sy’n penderfynu ar hyn gan roi ystyriaeth i anghenion y teulu. Gall y ddarpariaeth orau i’r plentyn fod yn un o’r canlynol:

Unedau Arsylwi ac Asesu

Lleoliadau tymor byr at ddibenion asesu a gynigir yn yr unedau hyn.

Manylion Gwybodaeth cyswllt
Uned Arsylwi ac Asesu Bro Banw - Dosbarth 1 & 2 (Cyfnod Sylfaen)
Lleoliad tymor byr ar gyfer 10 plentyn 3-7 oed y mae oedi cyffredinol neu benodol yn eu datblygiad, ac sy’n cael eu hasesu.
Pennaeth: Mrs. M. Davies
Heol Walter, Rhydaman, SA18 2NF 
Ffôn: 01269 592481 E-bost: admin@banw.ysgolccc.org.uk
Uned Arsylwi ac Asesu Parc Waun Dew (Cyfnod Sylfaen)
Lleoliad tymor byr ar gyfer 10 plentyn 3-7 oed y mae oedi cyffredinol neu benodol yn eu datblygiad, ac sy’n cael eu hasesu.
Pennaeth: Mrs. H.W. Davies
Heol y Prior, Caerfyrddin, SA31 1NN
Ffôn: 01267 238298  E-bost: admin@richmond.ysgolccc.org.uk
Uned Arsylwi ac Asesu Ysgol y Felin – Dosbarth 1 & 2 (Cyfnod Sylfaen)
Lleoliad tymor byr ar gyfer 10 plentyn 3-7 oed y mae oedi cyffredinol neu benodol yn eu datblygiad, ac sy’n cael eu hasesu.
Pennaeth: Mrs. H. Wynne
Ynyswen, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE  
Ffôn: 01554 774855 E-bost: admin@yfelin.ysgolccc.org.uk

Unedau Lleferydd ac Iaith

Unedau ar gyfer plant y mae arnynt angen lleoliad arbenigol oherwydd eu hanghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. Bydd y plant hyn yn cael mynediad i gyfleoedd a phrofiadau prif ffrwd yn yr ysgol sy’n cynnal yr uned.

Manylion Gwybodaeth cyswllt
Uned Lleferydd ac Iaith Bro Banw (Babanod) (Cyfnod Sylfaen)
Yn darparu ar gyfer 8 plentyn 3-7 oed y mae eu prif anhawster yn anhwylder lleferydd ac/neu iaith.
Pennaeth: Mrs. M. Davies
Heol Walter, Rhydaman, SA18 2NF  
Ffôn: 01269 592481 E-bost: admin@banw.ysgolccc.org.uk
Uned Lleferydd ac Iaith Nantgaredig:
Babanod (Cyfnod Sylfaen)

Yn darparu ar gyfer 8 o blant 3-7 oed, Cymraeg iaith gyntaf, sydd ag anhwylder penodol o ran lleferydd ac/neu iaith.

Iau (Cyfnod Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 8 o blant 7-11 oed, Cymraeg iaith gyntaf, sydd ag anhwylder penodol o ran lleferydd ac/neu iaith.
Pennaeth: Mr. S. Griffiths
Nantgaredig, Caerfyrddin, SA32 7LG  
Ffôn: 01267 290444 E-bost: admin@nantgaredig.ysgolccc.org.uk
Uned Iaith Ysgol y Felin – Babanod (Cyfnod Sylfaen)
Yn darparu ar gyfer 8 o blant 3-7 oed y mae eu prif anhawster yn anhwylder lleferydd ac/neu iaith. 
Pennaeth:  Mrs. H. Wynne
Ynyswen, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE  
Ffôn: 01554 774855 E-bost: admin@yfelin.ysgolccc.org.uk
Uned Iaith Ysgol Bryn Teg – Iau (Cyfnod Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 10 o blant 7-11 oed, sydd ag anhwylder penodol o ran lleferydd ac/neu iaith.
Pennaeth: Mr. G. Jones
Heol Trallwm, Llwynhendy, 
Llanelli, SA14 9ET  
Ffôn: 01554 776168  
E-bost: admin@brynteg.ysgolccc.org.uk

Disgyblion ag Anawsterau Dysgu Difrifol neu Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog

Darpariaeth ar gyfer plant ag anghenion difrifol neu gymhleth a thymor hir.

Manylion Gwybodaeth cyswllt
Uned Arbennig Bro Banw
Dosbarth Anawsterau Dysgu Difrifol Cynradd (Cyfnodau  Sylfaen a Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 10 o blant 3-11 oed sydd â gwahanol anghenion arbennig.

Dosbarth Anawsterau Dysgu Difrifol/Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog (Cyfnodau  Sylfaen a Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 7 o blant 3-11 oed sydd â gwahanol anghenion arbennig.
Pennaeth: Mrs. M. Davies
Heol Walter, Rhydaman, SA18 2NF  
Ffôn: 01269 592481 E-bost: admin@banw.ysgolccc.org.uk
Canolfan Amanwy – Anawsterau Dysgu Difrifol/Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog (Cyfnodau Allweddol 3 a 4) 
Yn darparu ar gyfer 24 o blant 11-18 oed sydd â gwahanol anghenion arbennig.
Pennaeth: Mr. S. Perks
Rhydaman, SA18 2NW  
Ffôn: 01269 592441 E-bost: admin@dyffrynaman.carms.sch.uk
Canolfan Elfed:
Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog (Cyfnodau Allweddol 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer 7 o blant 11-18 oed sydd â gwahanol anghenion arbennig.

Anawsterau Dysgu Difrifol (Cyfnodau Allweddol 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer plant 11-18 oed sydd â gwahanol fathau o anghenion arbennig.
Pennaeth: Mr. P. Spencer 
Heol Llansteffan, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NL 
Ffôn: 01267 245300  
E-bost: admin@qehs.carms.sch.uk
Ysgol Heol Goffa - Ysgol Arbennig Anawsterau Dysgu Difrifol/Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog
(Cyfnodau Sylfaen a Allweddol 2, 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer 75 o blant 3-18 oed sydd â gwahanol anghenion arbennig.
Pennaeth: Mrs. N. Symmons 
Heol Goffa, Llanelli, SA15 3LS  
Ffôn: 01554 759465  
E-bost: admin@heolgoffa.ysgolccc.org.uk
Uned Maes y Gwendraeth - Anawsterau Dysgu Difrifol, Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog (Cyfnodau Allweddol 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer 16 o blant 11-18 oed, Cymraeg iaith gyntaf, sydd â gwahanol anghenion arbennig.
Pennaeth:  Mr. I. Rees 
Cefneithin, Llanelli, SA14 7AB   
Ffôn: 01269 833900   
E-bost: swyddfa@maesygwendraeth.org
Uned Arbennig Myrddin (Cyfnodau Sylfaen a Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 21 o blant 3-11 oed sydd â gwahanol anghenion arbennig (anawsterau dysgu dwys, lluosog a difrifol).
Pennaeth: Mr. J. Parker
Heol Disgwylfa, Caerfyrddin, SA31 1TE  
Ffôn: 01267 232626  
E-bost: admin@myrddin.ysgolccc.org.uk
Ysgol y Felin – Canolfan Anawsterau Dysgu Difrifol (Cyfnod Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 6 o blant 7-11 oed â gwahanol anghenion arbennig - anawsterau dysgu difrifol.
Pennaeth:  Mrs. H. Wynne
Ynyswen, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE  
Ffôn: 01554 774855 E-bost: admin@yfelin.ysgolccc.org.uk

Disgyblion ag Awtistiaeth

Darpariaeth ar gyfer plant sy’n cael yr anhawster mwyaf i ymgysylltu ag eraill.

Manylion Gwybodaeth cyswllt
Uned Awtistiaeth Bro Banw – Dosbarth 1 & 2 (Cyfnodau Sylfaen a Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 7 o blant 3-11 oed sydd ag awtistiaeth. 
Pennaeth: Mrs. M. Davies
Heol Walter, Rhydaman, SA18 2NF  
Ffôn: 01269 592481 E-bost: admin@banw.ysgolccc.org.uk
Canolfan Elfed – Anhwylderau Sbectrwm Awtistig (Cyfnodau Allweddol 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer 20 o blant 11-18 oed sydd ag awtistiaeth.
Pennaeth: Mr. P. Spencer 
Heol Llansteffan, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NL  
Ffôn: 01267 245300  
E-bost: admin@qehs.carms.sch.uk
Canolfan Cothi - Uned Anhwylderau Sbectrwm Awtistig, Ysgol Bro Dinefwr (Cyfnodau Allweddol 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer 30 o blant 11-18 oed oed sydd ag awtistiaeth. Mae lleoedd preswyl ar gael.
Pennaeth: Mrs. J. Griffiths
Ffairfach, Llandeilo, SA19 6PE   
Ffôn: 01558 824800 
E-bost: admin@brodinefwr.org.uk
Uned Awtistiaeth Myrddin (Cyfnodau Sylfaen a Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 6 o blant 3-11 oed sydd ag awtistiaeth. 
Pennaeth: Mr. J. Parker 
Heol Disgwylfa, Caerfyrddin, SA31 1TE  
Ffôn: 01267 232626 
E-bost: admin@myrddin.ysgolccc.org.uk
Uned Awtistiaeth y Pwll:
Dosbarth 1 (Cyfnodau Sylfaen a Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 6 o blant 3-11 oed sydd ag awtistiaeth. 

Dosbarth 2 (Cyfnodau Sylfaen a Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 5 o blant 3-11 oed sydd ag awtistiaeth.
Pennaeth: Mr. P. Trotman 
Heol yr Ysgol, Pwll, Llanelli, SA15 4AL   
Ffôn: 01554 773962  
E-bost: admin@pwll.ysgolccc.org.uk

Disgyblion ag anawsterau clywed

Manylion Gwybodaeth cyswllt
Uned Parcyrhun ar gyfer Disgyblion â Nam ar eu Clyw (Cyfnodau Sylfaen a Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 8 o blant 3-11 oed sydd ag anawsterau clywed. Cymraeg a Saesneg. 
Pennaeth: Mrs B. Martin
Heol Villiers, Rhydaman, SA18 3HB   
Ffôn: 01269 593398  
E-bost: admin@parcyrhun.ysgolccc.org.uk
Canolfan Elfed – Canolfan Adnoddau ar gyfer Disgyblion â Namau ar eu Synhwyrau (Cyfnodau Allweddol 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer 7 o blant 11-18 oed sydd ag anawsterau clywed. 
Pennaeth: Mr. P. Spencer 
Heol Llansteffan, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NL   
Ffôn: 01267 245300  
E-bost: admin@qehs.carms.sch.uk

Disgyblion ag anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiad

Manylion Gwybodaeth cyswllt
Canolfan Addysgu a Dysgu y Pwll (Cyfnod Allweddol 3)
Yn darparu ar gyfer 21 o blant 11-13 oed, sydd ag anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol.
Ms. J. Antoniazzi
Heol yr Ysgol, Pwll, Llanelli, SA15 4AL   
Ffôn: 01554 773962  
E-bost: admin@pwll.ysgolccc.org.uk
Canolfan Addysgu a Dysgu Llwynhendy (Cyfnod Allweddol 4)
Yn darparu ar gyfer 21 o blant 11-13 oed, sydd ag anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol.
Mr. N. Lloyd
Heol Tanygraig, Llwynhendy, Llanelli, SA15 4BG 
Ffôn: 01554 773962   
E-bost: admin@pwll.ysgolccc.org.uk
Ysgol Breswyl Rhydygors (Cyfnodau Allweddol 2, 3 a 4)
Yn darparu ar gyfer 54 o blant 7-18 oed sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.
Pennaeth (Gweithredol): Mrs. M. Davies
Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3QU   
Ffôn: 01267 231171  
E-bost: admin@rhydygors.ysgolccc.org.uk
Canolfan Ddydd Rhydygors
Cynradd (Cyfnodau Sylfaen a Allweddol 2)
Yn darparu ar gyfer 23 o blant 3-11 oed sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.

Uwchradd) (Cyfnod Allweddol 3
Yn darparu ar gyfer 7 o blant 11-13 oed sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.
Pennaeth: Mrs. R. McMillan-Phillips 
Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3QU  
Ffôn: 01267 231171  
E-bost: admin@rhydygors.ysgolccc.org.uk

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/03/2018