Dod o hyd i ysgol

Rydym yn cynnal 101 o ysgolion cynradd, 12 o ysgolion uwchradd a 2 ysgol arbennig yn Sir Gaerfyrddin. Maent yn darparu addysg ar gyfer dros 27,000 o ddisgyblion. Gallwch hefyd chwilio am eich ysgol agosaf yn ôl côd post a gweld y dalgylch y mae'n ei gwasanaethu.

  Meithrin Rhydaman

  Stryd Fawr, Rhydaman SA18 2NS

  01269 592605

  admin@meithrin.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol meithrin

  Abergwili

  Abergwili, Caerfyrddin, SA31 2JD

  01267 236209

  admin@abergwili.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Abernant

  Abernant, Caerfyrddin, SA33 5RR

  01267 281418

  admin@abernant.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Bancffosfelen

  Bancffosfelen, Llanelli. SA15 5DR

  01269 870272

  admin@bancffosfelen.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Bancyfelin

  Bancyfelin, Caerfyrddin, SA33 5ND

  01267 211276

  admin@bancyfelin.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Beca

  Efailwen, Clunderwen, SA66 7UX

  01994 419423

  admin@beca.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Betws

  Betws, Rhydaman, SA18 2HE

  01269 592986

  admin@betws.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Bigyn

  Bigyn Park Terrace, Llanelli, SA15 1DH

  01554 771817

  admin@bigyn.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Blaenau

  Blaenau, Rhydaman, SA18 3BQ

  01269 850583

  admin@blaenau.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Bro Banw

  High Street, Rhydaman, SA18 2NS

  01269 592481

  admin@banw.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Bro Brynach

  Llanboidy, Hendygwyn, SA34 0EL

  01994 448268

  admin@brobrynach.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Bryn

  Gelli Road, Bryn, Llanelli, SA14 9TT

  01554 821124

  admin@bryn.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Bryn Teg

  Trallwm Road, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9ET

  01554 776168

  admin@brynteg.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Brynaman

  Rhydaman, SA18 1AH

  01269 822108

  admin@brynaman.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Brynsaron

  Llangeler, Llandysul. SA44 5EB

  01559 370575

  admin@brynsaron.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Brynsierfel

  Brynsierfel, Llanelli, SA14 9HD

  01554 758582

  admin@brynsierfel.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Porth Tywyn

  Elkington Park, Porth Tywyn, SA16 6AU

  01554 832759

  admin@burryport.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Bynea

  Saron Road, Bynea, Llanelli. SA14 9LT

  01554 750329

  admin@bynea.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Cae’r Felin

  Pencader. SA39 9AA

  01559 389151

  admin@caerfelin.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Carreg Hirfaen

  Cwmann, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8ET

  01570 422391

  admin@hirfaen.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Carwe

  Carwe, Cydweli, SA17 4HE

  01269 860565

  admin@carwe.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Cefneithin

  Cefneithin, Llanelli. SA14 7DE

  01269 842061

  admin@cefneithin.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Cross Hands

  Cross Hands, Llanelli. SA14 6SU

  01269 842764

  admin@crosshands.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Cwrt Henri

  Cwrt-henri, Caerfyrddin, SA32 8RX

  01558 668588

  admin@cwrthenri.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Cynwyl Elfed

  Cynwyl Elfed, Caerfyrddin, SA33 6TR

  01267 281407

  admin@cynwylelfed.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Dafen

  Lon yr Ysgol, Dafen, Llanelli. SA14 8LL

  01554 773290

  admin@dafen.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Dewi Sant

  Rhodfa Bryndulais, Llanelli, SA14 8RS

  01554 750081

  admin@dewisant.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Drefach

  Dre-fach, Llanelli, SA14 7AN

  01269 841564

  admin@drefach.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Glanyfferi

  Glanyfferi, SA17 5TB

  01267 267463

  admin@ferryside.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Ffair-fach

  Ffair-fach, Llandeilo, SA19 6SY

  01558 822796

  prif@ffairfach.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Ffwrnes

  Denham Avenue, Llanelli, SA15 4DD

  01554 758589

  admin@furnace.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Pum Heol

  Pum Heol, Llanelli, SA15 5EX

  01269 860498

  admin@fiveroads.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Gors-las

  Gors-las, Llanelli, SA14 6RS

  01269 842929

  admin@gorslas.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Griffith Jones

  Heol yr Orsaf, San Clêr, SA33 4BT

  01994 230589

  admin@griffith.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Gwenllian

  Heol yr Orsaf, Cydweli, SA17 4UT

  01554 890523

  admin@gwenllian.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Gwynfryn

  Pontiets, Llanelli, SA15 5SN

  01269 860665

  admin@gwynfryn.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Hafodwenog

  Trelech, Caerfyrddin SA33 6RU

  01994 484427

  admin@hafodwenog.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Halfway

  Havard Road, Llanelli, SA14 8SA

  01554 758601

  admin@halfway.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Hendy

  Hendy, Pontarddulais, SA4 0XD

  01792 882940

  admin@hendy.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Tre Ioan

  Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3HS

  01267 236653

  admin@johnstown.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Lacharn

  Lacharn, SA33 4TE

  01994 427228

  admin@laugharne.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llanddarog

  Llanddarog, Caerfyrddin, SA32 8BJ

  01267 275242

  admin@llanddarog.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llandeilo

  20 Rhosmaen Street, Llandeilo, SA19 6LU

  01558 822498

  admin@llandeilo.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llandybie

  Llandybie, Rhydaman, SA18 3JB

  01269 850243

  admin@llandybie.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llanedi

  Llanedi, Pontarddulais, Abertawe, SA4 0FB

  01792 882824

  admin@llanedi.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llangadog

  Llangadog, SA19 9HP

  01550 777519

  admin@llangadog.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llangain

  Llangain, Caerfyrddin, SA33 5AE

  01267 241478

  admin@llangain.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llangennech

  Llangennech, Llanelli, SA14 8YB

  01554 6692396

  admin@gennechb.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llangynnwr

  Lôn Penymorfa, Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NN

  01267 237841

  admin@llangunnor.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llanllwni

  Llanllwni, Pencader, SA39 9DX

  01559 395624

  admin@llanllwni.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llanmiloe

  Llanmiloe, Pendine. SA33 4TU

  01994 453217

  admin@llanmiloe.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llannon

  Llannon, Llanelli, SA14 6AE

  01269 841563

  admin@llannon.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llanpumsaint

  Llanpumsaint, Caerfyrddin, SA33 6BY

  01267 253446

  admin@llanpumsaint.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llansteffan

  Llansteffan, Caerfyrddin, SA33 5LN

  01267 241479

  admin@llansteffan.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llanybydder

  Llanybydder, SA40 9RN

  01570 480639

  admin@llanybydder.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llechyfedach

  Tymbl Uchaf, Llanelli, SA14 6DT

  01269 841385

  admin@llechyfedach.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Llys Hywel

  Hendy-gwyn, SA34 0QB

  01994 240238

  admin@hendygwyn.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Maes y Morfa

  Olive Street, Morfa, Llanelli, SA15 2AP

  01554 772945

  admin@maesymorfa.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Maesybont

  Maes-y-bont, Llanelli, SA14 7SU

  01269 842266

  admin@maesybont.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Meidrim

  Meidrim, Caerfyrddin, SA33 5QN

  01994 230500

  admin@meidrim.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Model

  Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ

  01267 234386

  admin@model.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Mynyddygarreg

  Mynyddygarreg, Cydweli, SA17 4RL

  01554 890506

  admin@mynyddygarreg.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Myrddin

  Heol Disgwylfa, Caerfyrddin, SA31 1TE

  01267 232626

  admin@myrddin.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Nantgaredig

  Nantgaredig, Caerfyrddin, SA32 7LG

  01267 290444

  admin@nantgaredig.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Heol Hen

  Heol Hen, Llanelli, SA15 3HW

  01554 773822

  admin@oldroad.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Parc y Tywyn

  Heol Elfed, Porth Tywyn, Llanelli SA16 0AL

  01554 832101

  admin@parcytywyn.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Parcyrhun

  Villiers Road, Rydaman, SA18 3HB

  01269 593398

  admin@parcyrhun.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Pen-bre

  Ashburnham Road, Pen-bre, Llanelli, SA16 0TP

  01554 832207

  admin@pembrey.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Penboyr

  Felindre, Llandysul, SA44 5XG

  01559 370574

  admin@penboyr.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Peniel

  Peniel, Caerfyrddin, SA32 7AB

  01267 234296

  admin@peniel.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Penrhos - Campws Copperworks

  Copperworks Campus, Nevill Street, Llanelli. SA15 2RS

  01554 758837

  admin@copperworks.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Penrhos - Campws Lakefield

  Lakefield Campus, Lakefield Road, Llanelli, SA15 2TS

  01554 773843

  admin@maesllyn.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Pentip

  Pembrey Road, Llanelli, SA15 3BL

  01554 758602

  admin@pentip.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Penygaer

  Bryndulais Avenue, Llanelli, SA14 8RS

  01554 750900

  admin@penygaer.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Penygroes

  Pen-y-groes, Llanelli, SA14 7NT

  01269 844477

  admin@penygroes.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Ponthenri

  Ponthenri, Llanelli, SA15 5NS

  01269 860632

  admin@ponthenri.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Pontiets

  Pont-iets, Llanelli, SA15 5UB

  01269 860412

  admin@pontiets.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Pontyberem

  Pontyberem, Llanelli, SA15 5EB

  01269 870306

  admin@pontyberem.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Pwll

  School Road, Pwll, Llanelli, SA15 4AL

  01554 773962

  admin@pwll.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Rhydaman

  Lôn yr Ysgol, Rhydaman, SA18 2NS

  01269 593081

  admin@rhydaman.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Rhys Prichard

  Llanymddyfri, SA20 0HY

  01550 720736

  admin@rhys.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Parc Waun-dew

  Stryd y Prior, Caerfyrddin, SA31 1NN

  01267 238298

  admin@richmond.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Saron

  Saron, Rhydaman, SA18 3LH

  01269 591686

  admin@saron.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Santes Fair Caerfyrddin

  Union Street, Caerfyrddin, SA31 3DE

  01267 234297

  admin@stmarysc.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Santes Fair Llanelli

  Havard Road, Llanelli, SA14 8SD

  01554 759178

  admin@stmarysl.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Stebonheath

  Marble Hall Road, Llanelli. SA15 1NB

  01554 758603

  admin@stebonheath.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Swiss Valley

  Swiss Valley, Felinfoel, Llanelli. SA14 8DS

  01554 774063

  admin@swissvalley.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Talyllychau

  Talyllychau, Llandeilo, SA19 7YH

  01558 685356

  admin@talley.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Teilo Sant

  Llandeilo, SA19 6LU

  01558 823489

  admin@teilosant.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Tremoilet

  Pendine, SA33 4PJ

  01994 453622

  admin@tremoilet.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Trimsaran

  Heol Waynyclun, Trimsaran, Cydweli, SA17 4BE

  01554 810670

  admin@trimsaran.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Tymbl

  Tymbl, Llanelli, SA14 6HR

  01269 841391

  NSamuel.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Ty Croes

  Pontarddulais Road, Tycroes, Rhydaman, SA18 3QD

  01269 593253

  admin@tycroes.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Y Bedol

  Folland Road, Garnant, Rhydaman, SA18 2GB

  01269 824048

  admin@ybedol.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Y Castell

  Stryd y Prior, Cydweli, SA17 4TR

  01554 890762

  admin@ycastell.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Y Dderwen

  Heol Spurrell, Caerfyrddin, SA31 1TG

  01267 235598

  admin@ydderwen.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Y Ddwylan

  Castellnewydd Emlyn, SA38 9BA

  01239 710671

  admin@yddwylan.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Y Felin

  Ynyswen, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE

  01554 774855

  admin@yfelin.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Y Fro

  Llangyndeyrn, Caerfyrddin, SA17 5BW

  01269 870573

  admin@yfro.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol gynradd

  Bro Dinefwr

  Ffairfach, Llandeilo, SA19 6PE

  01558 824800

  admin@brodinefwr.org.uk

  • Ysgol uwchradd

  Bro Myrddin

  Croesyceiliog, Caerfyrddin, SA32 8DN

  01267 234829

  swyddfa@bromyrddin.sirgar.sch.uk

  • Ysgol uwchradd

  Bryngwyn

  Dafen Road, Dafen, Llanelli, SA14 8RP

  01554 750661

  admin@bryngwyn.carmarthen.sch.uk

  • Ysgol uwchradd

  Coedcae

  Trostre Road, Llanelli. SA15 1LJ

  01554 750574

  admin@coedcae.org.uk

  • Ysgol uwchradd

  Dyffryn Aman

  Rhydaman, SA18 2NW

  01269 592441

  admin@dyffrynaman.carms.sch.uk

  • Ysgol uwchradd

  Dyffryn Taf

  North Road, Hendy-gwyn, SA34 0BD

  01994 242100

  admin@dyffryntaf.org.uk

  • Ysgol uwchradd

  Emlyn

  Castellnewydd Emlyn, SA38 9LN

  01239 710447

  admin@emlyn.carms.sch.uk

  • Ysgol uwchradd

  Glan-y-Môr

  Heol Elfed, Porth Tywyn, SA16 0AL

  01554 832507

  ysgol@glanymor.carms.sch.uk

  • Ysgol uwchradd

  Maes Y Gwendraeth

  Cefneithin, Llanelli, SA14 7DT

  01269 833900

  swyddfa@maesygwendraeth.org

  • Ysgol uwchradd

  Frenhines Elisabeth

  Heol Llansteffan, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NL

  01267 245300

  admin@qehs.carms.sch.uk

  • Ysgol uwchradd

  Sant Ioan Llwyd

  Havard Road, Llanelli. SA14 8SD

  01554 772589

  office@stjlloyd.carms.sch.uk

  • Ysgol uwchradd

  Y Strade

  Heol Sandy, Llanelli, SA15 4DL

  01554 745100

  swyddfa@strade.sirgar.sch.uk

  • Ysgol uwchradd

  Heol Goffa

  Heol Goffa, Llanelli, SA15 3LS

  01554 759465

  admin@heolgoffa.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol arbennig

  Rhydygors

  Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NQ

  01267 231171

  admin@rhydygors.ysgolccc.org.uk

  • Ysgol arbennig

  Diweddarwyd y dudalen ar: 16/03/2018