Buddsoddiad Ysgolion Cynradd

Ers cychwyn y Rhaglen Moderneiddio Addysg yn 2001/2002 hyd at ddiwedd 2017/2018, buddsoddwyd cyfanswm o £274miliwn yn ysgolion Sir Gaerfyrddin, sy'n cynnwys cwblhau'r prosiectau Ysgolion Cynradd canlynol:

  • 10 adeilad Ysgol Gynradd newydd: Ysgol Gymunedol Peniel, Ysgol Bro Brynach, Ysgol Y Bedol, Ysgol Gynradd Cymunedol Bryn, Ysgol Bryn Teg, Ysgol Gymraeg Brynsierfel, Ysgol Gymunedol Ffwrnes, Ysgol Carreg Hirfaen, Ysgol Gymunedol Trimsaran ac Ysgol Pen Rhos.
  • 38 prosiect ailfodelu ac adnewyddu yn cynnwys estyniadau
  • mân fuddsoddiad arall yn cynnwys gwaith interim

Mae buddsoddiad yn parhau mewn nifer o ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin sy'n cynnwys Ysgol Gynradd Pum Heol a fydd yn derbyn adeilad newydd i ailosod yr adeilad presennol, Ysgol Gynradd Llangadog a fydd yn derbyn estyniad ac ailddatblygiad sylweddol ac Ysgol Gynradd Pontyberem a fydd hefyd yn derbyn ailddatblygiad sylweddol.

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/11/2018