Ysgol Bro Dinefwr
Ffairfach, Llandeilo, SA19 6PE

  • fideo
  • lluniau
  • Sut i ddod o hyd i ni

Roedd sefydlu ysgol ddwyieithog category 2B 11-19 Bro Dinefwr yn rhan o'r diwygiad addysg ehangach yn ardal Cwm Gwendraeth a Dinefwr. Disodlodd Ysgol Bro Dinefwr ysgolion uwchradd Pantycelyn a Thre-Gib.

Mae'r ysgol newydd gwerth £30 miliwn wedi'i lleoli yn Ffair-fach yn darparu ar gyfer 1,200 o ddisgyblion yr ardal, gan gynnwys dosbarth chweched dosbarth ar gyfer 200 o ddisgyblion a darpariaeth arbenigol ar gyfer 30 o ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Cafodd yr ysgol  ei darparu mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru drwy Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Mae'r ysgol yn darparu ystod o ddarpariaeth gwricwlaidd trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ar gampws modern gyda chyfleusterau o'r radd flaenaf

Yn ogystal, mae'r ysgol yn darparu llety a chyfleusterau o'r radd flaenaf yn ogystal â chyrsiau galwedigaethol o safon ar y cyd gydag ysgolion eraill ardal Dinefwr a Choleg Sir Gâr.

Addysg ac Ysgolion