Ysgol Coedcae
Trostre Road, Llanelli, SA15 1LJ

  • fideo
  • lluniau

Yn ystod mis Medi 2015 gwelodd Ysgol Coedcae ddechrau prosiect buddsoddi ac adnewyddu gwerth £6.7miliwn a orffennodd yn 2017.

Yn ystod y cyfnod hwn, adeiladwyd bloc gwyddoniaeth, dylunio a thechnoleg newydd. Roedd hyn yn gyfle i ffurfio ystafelloedd dosbarth ar gyfer pynciau eraill drwy waith adnewyddu sylweddol. Yn ogystal, symudwyd ystafelloedd dosbarth symudol o safle'r ysgol.

Addysg ac Ysgolion