Cysylltu â ni

Gellir cysylltu ag aelod o'r tîm drwy'r rhifau cyswllt a ddangosir neu ar y cyfeiriad e-bost canlynol: aaprma@sirgar.gov.uk.

Pennaeth Mynediad i Addysg

Simon Davies

Rheolwr Tim Moderneiddio

Sara Griffiths

01267 246618

Swyddog Pprosiect Datblygu Ysgolion

Sharon James

01267 246476

Swyddog Prosiect Datblygu Ysgolion

Martin Jones

01267 246475

Swyddog Prosiect Datblygu Ysgolion

Roger Bowen

01267 246474

Hyfforddai Graddedig- Swyddog Prosiecta

Isabelle Mariani

01267 246617

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/10/2018

Addysg ac Ysgolion