Gwirio a oes angen hawlen arnoch

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/06/2019

O 3 Mehefin ymlaen bydd angen hawlen ar rai cerbydau i ddefnyddio ein canolfannau ailgylchu. Os bydd angen hawlen ar eich cerbyd byddwch yn gallu gwneud cais ar-lein.

Bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

  • Eich manylion
  • Manylion y cerbyd
  • Copi/sgan o'ch dogfen cofrestru cerbyd V5CW
  • Prawf o'r cyfeiriad - Dim ond un prawf o'r cyfeiriad sydd angen i chi ei anfon a gallai fod yn gopi o'ch bil y Dreth Gyngor, bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis) neu drwydded yrru.

Byddwch hefyd yn gallu casglu ffurflen o unrhyw un o'n canolfannau ailgylchu a'i dychwelyd drwy'r post gyda chopi o'ch dogfennau atodol. Peidiwch ag anfon unrhyw ddogfennau gwreiddiol gyda'ch cais.

Ar ôl i ni wirio'ch cais a'ch dogfennau atodol, byddwch yn derbyn eich hawlen drwy'r post cyn pen 10 diwrnod gwaith. Ni fydd angen i chi ddangos eich hawlen ar y safle tan 3 Mehefin 2019.

Atebwch rai cwestiynau syml am y math o gerbyd y byddwch yn ei ddefnyddio i fynd i'ch canolfan ailgylchu leol er mwyn cael gwybod a fydd angen hawlen arnoch.

Os ydych chi eisoes wedi gwirio a oes angen hawlen ar eich cerbyd, gallwch wneud cais ar lein.

Pa fath o wastraff/deunyddiau ailgylchu rydych yn mynd â nhw i'r ganolfan ailgylchu?