Adnewyddu eich gwasanaeth casglu gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/02/2019

Os taloch chi am y gwasanaeth casglu gwastraff gardd y llynedd, gallwch bellach adnewyddu eich tanysgrifiad.

Trwy dalu'n llawn wrth adnewyddu, byddwch yn cael gostyngiad o 15% felly byddwch yn talu £43.00 am y tymor. Yn ogystal gallwch ddewis talu drwy ddebyd uniongyrchol, â'r taliad olaf yn cael ei godi ar 1af Medi. Bydd hyn yn costio cyfanswm o £50.20.

Os byddwch yn symud o fewn y sir gallwch fynd â'r bin gyda chi i'ch cyfeiriad newydd. Rhowch wybod i ni o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn i chi symud er mwyn i ni sicrhau bod eich bin yn cael ei wagio yn eich cyfeiriad newydd. Os byddwch yn symud y tu allan i'r sir, cysylltwch â ni er mwyn i ni drefnu i gasglu eich bin.

Adnewyddu eich gwasanaeth casglu gwastraff gardd         Rhoi gwybod i ni am newid